Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2023-10-19

Stark resultatutveckling för Atea Sverige i tredje kvartalet

Atea Sverige gör ett starkt tredje kvartal för 2023. Resultatet ökar med 9,6 procent och landar på 153 miljoner kronor, att jämföra med 140 miljoner under tredje kvartalet 2022. Nettoomsättningen landar på 2,837 miljarder kronor.
Linus Wallin

Atea Sverige levererar ett starkt resultat i tredje kvartalet där mjukvara, molntjänster och konsulttjänster visar stark tillväxt och ligger till grund för den positiva utvecklingen. Utvecklingen inom service- och supporttjänster har varit särskilt positiv. Hårdvara minskar samtidigt i volym under kvartalet på grund av en minskad efterfrågan under sommaren vilket har påverkat försäljningen i kvartalet.

– Jag är nöjd med den positiva utvecklingen under tredje kvartalet. Vi ser en fortsatt stark tillväxt inom både mjukvara, molntjänster och konsulttjänster. Detta i kombination med tät kostnadskontroll skapar som helhet ett bra resultat under kvartalet. Efterfrågan på hårdvara har under kvartalet minskat vilket beror på en avvaktande marknad under sommarmånaderna. Nu ser vi en förbättrad orderingång under senare delen av kvartalet och kundernas behov av it-infrastruktur ökar igen, säger Linus Wallin, vd på Atea Sverige.

AI driver på efterfrågan av molntjänster och hybrida lösningar

Verksamheter tittar just nu på hur de kan bli mer effektiva och där blir AI en viktig del för att öka både produktivitet och innovation. Generativ AI står redan högt upp på listan över prioriteringar. Behovet av datakraft kommer öka rejält vilket driver på ytterligare hård- och mjukvaruinvesteringar. Molnet kommer ha en självklar plats som del av lösningen.

Vi går i allt högre utsträckning mot en hybrid värld av egna, privata och publika molntjänster där det publika molnet kommer stå för en allt större andel. Samtidigt behöver användare kunna nyttja molntjänster på ett säkert sätt, uppfylla regleringskrav och behålla sina data inom föredragna och specificerade geografiska gränser. Där blir suveräna molntjänster en nyckel för både kommuner, myndigheter och regioner.

– I takt med att AI slår igenom på riktigt kommer användarna behöva dubbelt så mycket datakraft kommande år, och Atea står i dag väl positionerat att stötta kunderna. Sovereign Cloud-lösningar kommer underlätta digitaliseringsarbetet för offentlig sektor genom större kontroll över data och skapa en säker väg att modernisera deras tekniska infrastruktur och arbetsflöden, säger Linus Wallin.

Kunskap och beredskap för framtiden – IT-arenan viktigare än någonsin

Atea fortsätter sin offensiv under hösten med IT-arenan i fokus – mötesplatserna som samlar branschens ledande specialister, tillverkare och lokala IT-avdelningar under en fullspäckad heldag på den lokala orten. Årets IT-arenor fokuserar på kunskap och beredskap för framtiden.

– Under två intensiva månader samlar vi tusentals IT-proffs från Malmö i söder till Luleå i norr och utbyter erfarenheter tillsammans med våra lokala Atea-kontor och våra partners. Dagens snabbrörliga samhälle kräver att vi är förberedda och har kraften och förmågan att ställa om och utvecklas. Tekniken är en möjliggörare men i slutändan handlar det om oss människor att skapa en positiv förändring, därför är IT-arenan i år viktigare än någonsin, säger Linus Wallin.

Om Atea-koncernen

Atea-koncernen minskade nettoomsättningen under kvartalet med 4,2 procent jämfört med samma period förra året, till 7,7 miljarder norska kronor. Resultatet (EBIT) ökade med 5,1 procent till 298 miljoner norska kronor, en uppgång från 284 miljoner under samma period föregående år.

Kvartalsrapporten och presentationen
Presskonferensen
Börsmeddelande