Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2022-07-12

Atea tecknar nytt licenspartneravtal med Region Stockholm

Atea Sverige blir ny licenspartner till Region Stockholm. Det nya ramavtalet innebär att Atea kommer att stötta regionen med leverans av standardprogramvaror, programvaror som molntjänst och produktrelaterade tjänster. Avtalet kommer att löpa under tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år. Det uppskattade värdet uppgår till 450 miljoner kronor per år.
Robert Haglund

Inom ramen för det nya treårsavtalet kommer Atea bland annat att stötta Region Stockholm med bättre kontroll och struktur över regionens avtalshantering samt förnyelser och förlängningar av licens-, tjänste-, underhålls- och supportavtal. Atea kommer även att konsolidera licensavtal i syfte att skapa en mer effektiv administrativ hantering för regionen.

Avtalet möjliggör därigenom ett systematiskt och strukturerat arbete som skapar förutsättningar för Region Stockholm att bedriva en rationell och kostnadseffektiv licens- och avtalshantering.

– Vi ser fram emot att axla ansvaret som licenspartner för att via rutiner, processer, systemstöd och konsultkompetens få till en effektiv hantering av it-miljön. Vi är tacksamma över det viktiga förtroendet som vi fått där vi blir en viktig del av Region Stockholms digitaliseringsresa, säger Joakim Wellmar, Regionchef Stockholm på Atea Sverige.

I och med avtalet kommer Region Stockholm att kunna nyttja Ateas konsultkompetens inom områden så som installation, konfiguration och uppgradering, Software Asset Management, migrering, projektledning, krav och test, utbildning och produktrelaterade tjänster.

Joakim Wellmar
Joakim Wellmar Regionchef Stockholm
Robert Haglund
Robert Haglund Chef Software & Cloud