Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2021-04-29

Stark start på 2021 för Atea Sverige

Atea Sverige gör ett starkt första kvartal på 2021 med en omsättning på totalt 3,8 miljarder kronor. Det innebär en volymtillväxt på 230 miljoner kronor. Resultatet (EBIT) ökar till 117 miljoner, en uppgång med 15 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
Linus Wallin

Trots fortsatt pandemi ser Atea positivt på 2021 som inleds med hög efterfrågan från såväl privat som offentlig sektor. Den totala volymtillväxten under första kvartalet ligger på sex procent, främst driven av mjukvara och tjänster. Särskilt ökar tillväxten inom molntjänster, managerade tjänster och olika typer av support- och licensavtal. Att det totala resultatet på konsultsidan minskat jämfört med föregående år är en naturlig följd av att antalet konsulter blivit något färre under 2021. Bland Ateas konsulter syns dock en ökad beläggning och effektivitet jämfört med tidigare.

”– Det är viktigt att höja blicken och fundera kring verkligheten vi kliver in i efter pandemin. En del i det är hur vi bygger vidare på digitaliseringen och en annan hur vi fortsätter arbetet med minskade klimatutsläpp.”

— Linus Wallin, vd

– Det är ett imponerande första kvartal som våra medarbetare levererar och som ny vd blir jag otroligt stolt. Att vi ett år in i pandemin driver fin tillväxt och skapar mervärde för våra kunder, hittar nya sätt att samarbeta internt och utvecklar våra strategiska partnerskap visar vilket stort engagemang vi har i bolaget, säger Linus Wallin, vd Atea Sverige.

Under första kvartalet ökar intresset kring konsulttjänster inom säkerhet, drift, cloud och produktivitet med tyngdpunkt på storstadsregionerna. Utöver detta tecknar Atea flera stora avtal som strategisk it-partner till kommuner i landets nordliga och mellersta delar. Detta visar på behovet från offentlig sektor att ha en samlad it-partner med insyn och kompetens kring kundens hela it-miljö.

– Signalerna från marknaden är positiva och den fortsatta digitaliseringen ligger högt på agendan hos våra kunder. Pandemin har inte bara ökat förståelsen för vikten av digitala arbetssätt och en skalbar it-miljö, utan förändrar nu även sättet kunderna köper konsulttjänster på. Vi ser att fler anger digital arbetsort på sina uppdrag, vilket innebär att de har en unik kompetenskatalog hos Atea att välja ur med våra drygt 1000 konsulter, förklarar Linus Wallin.

Viktigt att höja blicken

Under första kvartalet lanserade Atea-koncernen sin gemensamma hållbarhetsrapport. I och med den blir Atea ett av få bolag i världen att på årsbasis rapportera kring hur bolagets arbete bidrar till minskade klimatutsläpp hos kunderna.

– Det är viktigt att höja blicken och fundera kring verkligheten vi kliver in i efter pandemin. En del i det är hur vi bygger vidare på digitaliseringen och en annan hur vi fortsätter arbetet med minskade klimatutsläpp. Våra medarbetare gör fantastiska insatser för en mer hållbar it-bransch och vi ser fram emot att fortsätta det arbetet tillsammans med våra kunder och partners landet över, sammanfattar Linus Wallin.

Ateas hållbarhetsarbete hyllades flerfaldigt i slutet på 2020 och under första kvartalet på 2021 av strategiska partners såsom HP, HPE och Microsoft. Bland annat prisades bolagets effektiva mobilisering i form av resursutnyttjande och skalbarhet, och bolagets initiativ för att skapa en gemensam röst kring hållbarhet i it-branschen; Atea Sustainability Focus.

Rekordhögt resultat för koncernen

Atea-koncernen ökade omsättningen med 11 procent jämfört med samma period förra året, till 10 miljarder norska kronor. Resultatet (EBIT) blev 176 miljoner norska kronor, en uppgång från 32 miljoner.

Kvartalsrapporten och presentationen

Presskonferensen

Börsmeddelande