Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2020-12-18

Atea blir strategisk licenspartner till Göteborgs Stad

Med start i juni 2021 tar Atea rollen som strategisk rådgivare inom licensrelaterade frågor och oberoende leverantör av programvaror och molntjänster, med tillhörande konsulttjänster. Avtalet löper 4 år och värdet uppskattas till 1,4 miljarder SEK.

Avtalet ger möjlighet för alla verksamheter i Göteborgs Stad att avropa nödvändig programvara och programvara som tjänst med tillhörande konsulttjänster. Undantaget är verksamhetssystem som kräver unika kundanpassningar och/eller stora utvecklingsinsatser.

Vi är stolta över det förtroende som vi i och med det här avtalet har fått av Göteborgs Stad, Vi ser fram emot att ytterligare få stötta stadens verksamheter i de utmaningar och möjligheter som kommer, säger Åsa Cederlund som är chef för Region Väst på Atea.

Åsa Cederlund

Åsa Cederlund, Regionchef

Inom ramen för avtalet kommer Atea att bistå såväl beställare som licensansvariga med sakkunskap inom licensområdet, och ge information och rådgivning i såväl löpande som strategiska ärenden. Dessutom kommer Atea att aktivt eller som bakgrundsstöd delta i förhandlingar med programvarutillverkare – allt för att säkerställa att Göteborgs Stad får ut maximalt av sin licensmiljö.

Ateas obundenhet, och väl etablerade samarbeten och partnerskap med de främsta tillverkarna i världen, innebär att Atea kan agera strategisk rådgivare och bidra i Göteborg Stads utveckling av sina verksamheter, vilket vi ser fram emot, förklarar Åsa.

I en licensmässigt komplex miljö är det viktigt att titta på tidigare erfarenhet av liknande miljöer. I valet av licenspartner ställdes därför höga krav på leverans och genomförande, och kvalitativa värden gavs övervikt. Här fick Atea full pott. En annan faktor som vägdes in var antalet certifieringar som de olika leverantörerna har, allt för att säkerställa strategisk höjd i rollen som licenspartner. Även här var Atea framgångsrikt genom sin strategi att kontinuerligt kompetensutveckla medarbetare i samtliga av de ledande tillverkarnas teknologier. Bara det senaste året har Atea, trots pandemin, tagit 1171 stycken cert.

Åsa Cederlund
Åsa Cederlund Regionchef Väst