Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande 2019-05-23

Atea startar initiativ för ökad mångfald i it-branschen

År 2022 befaras it-branschen ha ett underskott på 70 000 personer med it- eller digitalt relaterad kompetens. Samtidigt har nästan 10 % av de utrikesfödda svenskar som står utan jobb i Sverige idag en eftergymnasial utbildning. Atea startar nu ett pilotprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen för att sänka trösklarna in till it-branschen.

- Olikheter bygger dynamik i ett bolag och det finns en enorm win-win situation i att uppnå mångfald, både för oss och för våra kunder. Det finns massvis med kompetens tillgänglig och med stöd av Arbetsförmedlingen hoppas vi kunna ta vara på den, säger Carl-Johan Hultenheim som är vd för Atea Sverige.

Som pilotprojekt kommer Atea tillsammans med en utbildningspartner att, under sex månader, utbilda två grupper om 20 personer vardera i grundläggande it-kunskaper. Programdeltagarna har sedan tidigare en universitetsutbildning, behärskar svenska för invandrare på c-nivå, och har ett uttalat intresse för it-branschen.

Först ut blir Stockholm där utbildningen börjar i mitten på juni, följt av Örnsköldsvik där utbildningen startar till hösten. Utbildningarna avslutas med att personer som fullföljer dem erbjuds en praktikplats hos Atea, med målet att kunna arbeta som teknikkonsulter efter avslutad praktik. Initiativet är en del i Ateas treårsplan att vara det ansvarstagande bolaget som medarbetare, för sina kunder och i samhället.

- Vi ser ett orimligt stort gap mellan vad branschen efterfrågar och outnyttjade resurser. Det är upp till oss i branschen att göra vad vi kan för att minska det gapet. Tillsammans blir nyckelordet och vi hoppas att många kunder sluter upp och deltar i projektet, säger Carl-Johan Hultenheim.

Kontakta gärna:

Lovisa Stark Program Manager