5 frågor till konsultchef Magnus i Östergötland

Det här är Magnus

Namn: Magnus Möller

Befattning: Konsultchef för Digital Workplace i Östergötland

Ålder: 45

Min definition av att "lyckas som ledare": "När det sker en personlig utveckling. Det kan handla om alltifrån att ta mer plats till att ta mer ansvar. Att se människor växa var en av de största anledningarna till att jag hoppade på det här.”

Min största insikt som ledare på Atea: "Hur mycket hjälp jag får i min roll. Det finns alltid någon att bolla med och ta hjälp av. Det är något som jag kände redan som konsult.”

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: ”Lyhördheten. Det är den jag lever på. Att jag kan fånga upp vad de tänker och känner.”

Vilka är de vanligaste uppfattningarna om dig som ledare?

”Att jag är lyhörd och lätt att prata med. Jag jobbade som konsult i mer än 15 år innan jag började min nuvarande roll som konsultchef för fyra år sedan, så jag är ett bra bollplank. Tillsammans kan vi resonera kring hur det går att lösa olika utmaningar, och hur man kan tänka och förhålla sig. Jag får ofta feedback på det, att de uppskattar mig som bollplank. Nackdelen är att jag kanske vet lite för mycket ibland, vilket gör att jag kan lägga mig i detaljer i onödan. Men det har blivit bättre. Ju längre tid jag är chef, desto längre bort ifrån tekniken kommer jag, så jag blir allt försiktigare med att ge tekniska råd. Dessutom vill jag att du som konsult själv ska komma fram till lösningar.”

Atea har visionen om att vara ”the place to be” för medarbetare, kunder, partners och leverantörer. Hur kommer jag att märka av det med dig som chef?

”Jag tror att du kommer att känna gemenskap. Hos oss är du inte bara en uthyrd resurs, utan tillhör ett stort företag som vill se dig växa och utveckla både dig själv och andra. Min förhoppning är att du kommer att känna glädje i det. Kulturen här är att vi hjälper varandra. Du behöver aldrig känna dig ensam. kan ringa vem som helst för att få hjälp, och du behöver inte gå via mig, även om du kan göra det när du är osäker på vart du ska vända dig. Jag är även med i resurstillsättningarna, så om något uppdrag börjar kännas tråkigt, kan vi blanda in en person till, eller så kan vi hitta ett nytt uppdrag till dig, inte bara här lokalt utan även nationellt. Många av mina konsulter lånar vi ut till hela Sverige.”

Teamleveranser blir allt viktigare för Atea. Hur jobbar ni med det?

”Det beror förstås på kunden och uppdraget. Men det är bra för alla parter att lastbalansera kompetens och låta mer än en konsult vara involverad i uppdrag. Uppdraget blir mindre sårbart, till exempel om konsulten blir sjuk, samtidigt som konsulterna tycker att det blir roligare när man jobbar tillsammans och kommer in med olika infallsvinklar. Ibland är det två specialister som växeldrar för att komma framåt och hantera flera parallella uppdrag samtidigt, ibland är det en senior och junior som jobbar ihop. Den seniora sätter ramarna, medan junioren gör stora delar av jobbet under överseende av den som har mycket erfarenhet.”

Hur jobbar du med utveckling av dina medarbetare?

”Förr var det mycket vanligare att åka iväg på en kurs och sitta där i en vecka. Och visst, ska sätta sig in i ett helt nytt område, då kan det vara ett sätt för att få baskunskap. Men idag handlar det annars mer om att gå på konferenser, vara aktiv i kompetensgrupper, delta i virtuella forum och gå digitala kurser och ta certifieringar – varav det mesta görs i Ateas regi, eller med våra parters. Ska du åka iväg på utbildning gör du det för att utöka ditt nätverk, och för att kunna ställa specifika frågor. Hur du utvecklas är mycket upp till dig. Vi har ett ordentligt utvecklingssamtal en gång per år, men vi för en löpande dialog om hur du kan komma vidare. Vi jobbar också mycket med faddrar och mentorer, där man får hänga på någon som har mer erfarenhet. Du får göra mycket av det här på arbetstid. Om du har drivet och engagemanget att göra ett större språng i din karriär, kanske byta till en helt annan roll på Atea, så finns Atea Career Program som pågår ett år. Det gör du delvis på din lediga tid.”

Vad drömmer du om för dina medarbetare?

”Att de vidareutvecklas som människor, i sina befattningar och sina i roller. Att de tar kliv framåt in om de områden de brinner för, och att får uppdrag som ger den utvecklingen.”

SCENARIER. Så reagerar Magnus om du …

… säger att du läst it-bloggar hela helgen och inte gjort något annat:

”Det beror på hur du är, och hur du mår i din vardag. Om det är en fas, då skulle jag släppa det. Om det fortsätter länge, då får jag ta den dialogen och uppmuntra dig att aktivera dig socialt också. Vi har en friskvårdsgrupp med engagerade medarbetare, men även kvällar där vi spelar poker eller provar whisky.

… vill jobba hemifrån 100%:

”Du kommer in till Atea för att vara del i någonting större. Så jag skulle säga att 100 procent är för mycket. Om du bara sitter hemma får du svårare att känna den där tillhörigheten och att lära känna dina kolleger. Med det sagt, livssituationen kan förstås spela in. Vi försöker att individanpassa.

.. vill dra igång en bokcirkel på kontoret:

"Kör, kör, kör! Det där försöker vi uppmuntra. Har du en bra idé, så startar du och ser var det tar vägen. Jag gör vad jag kan för att stötta, som att berätta om initiativet i veckobrevet och promota det på våra gruppmöten.”