Tillbaka till Om Atea

Samtyckesinformation

När Atea Sverige AB behandlar era personuppgifter är vi Personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifterna hanteras korrekt, säkert och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Ändamålet till varför Atea samlar in dina personuppgifter är för att för att kunna kontakta dig efter din förfrågan. Den rättsliga grunden vi använder oss av vid behandling av dina personuppgifter är samtycke. 

För uppfyllnad av ändamålet till varför personuppgifterna behandlas kommer Atea att spara personuppgifterna tre månader efter att du lämnat den. Personuppgifterna vi samlar in kommer endast användas av marknadsavdelningen och affärsansvariga inom Atea. 

Du har rätt att begära en rapport på vilka personuppgifter Atea behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Det kan göras kostnadsfritt en gång per år. Du har också rätt att få felaktig information rättad, personuppgifter raderade eller flyttade, återkalla samtycket när som helst samt motsätta dig till att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Du har alltid rätt att framföra eventuella klagomål rörande behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten. 

Om du har frågor runt Ateas behandling av dina personuppgifter, vill kontakta oss eller skicka in en förfrågan rörande dina personuppgifter, kontakta oss på dpo@atea.se.

Tillbaka till Om Atea
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer