Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2021-04-19

Atea tar nya kliv för klimatet tillsammans med kunderna

Nyligen släppte Atea sin koncerngemensamma hållbarhetsrapport för 2020. Rapporten sammanfattar ett år med stora vinster för klimatet där Ateas medarbetare genomfört klimatutmaningar, minskat sitt resande och jobbat intensivt för att öka antalet återtagna enheter. Tillsammans med kunderna lyckades man sammanlagt spara in en miljon ton Co2 genom digitala möten.
Hållbarhet är lönsamt på många plan

- Rapporten lyfter vår 2030-plan inom hållbarhet; vart vi är på väg och hur långt vi har kommit. I rapporten tydliggör vi både hur vårt arbete leder till minskade klimatutsläpp hos kund och vilken viktig roll våra medarbetare har i arbetet framåt. Dessutom gör vi det enkelt för andra att se vilken effekt som olika insatser har, säger Chiara Selvetti som är hållbarhetschef på Atea Sverige. 

En av de största klimatvinsterna med pandemiåret 2020 var att möjligheterna till digitala kundmöten, digitala events och digitala interna möten ökade markant. Men som bolag nöjde man sig inte där. 

- För att kunna förändra sina beteenden behövs kunskap; det gäller våra kunder när de upphandlar it-lösningar och våra medarbetare när de vill visa vägen för kunder. Därför har vi tagit fram en hållbarhetskvalificering för alla erbjudanden på den svenska marknaden, så att det blir enklare för våra kunder att förstå och räkna ut hållbarhetsnyttan av sina investeringar, berättar Chiara.

En produkt ut, en produkt in 

Ateas medarbetare är betydelsefulla ambassadörer i att lyfta vikten av att återta it-produkter i dialog med kund2020 fick 435 210 it-produkter ett förlängt liv eller kunde återvinnas på ett miljövänligt sätt genom koncernens återtagstjänsterDet är en del av bolagets 1-1:mål, som syftar till att Atea år 2030 ska samla in en använd enhet för varje ny produkt som går ut till kund. Detta mål redovisas numer tillsammans med övriga i hållbarhetsrapporten på årsbasis. 

 
Ateas 5 hållbarhetsmål 

  • 1:1 Vi ska ta tillbaka minst en produkt för varje produkt vi sätter på marknaden  
  • -50 % Vi ska som minst halvera våra koldioxidutsläpp. 
  • TP2B Vi ska uppnå Ateas vision om att vara The Place To Be genom en arbetsplats som präglas av mångfald och jämställdhet. 
  • 1M+ Vi ska utbilda och engagera minst en miljon människor i frågor som rör hållbarhet och it. 
  • 100:1 Vi ska bidra till utsläppsminskningar hos våra kunder som är 100 gånger större än våra egna utsläpp.  

Hela Ateakoncernens 2030-plan hittar du här