Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2024-06-25

Få föräldrar tror på lika möjligheter för barn att lära sig digitala verktyg

Drygt sju av tio föräldrar i Sverige tror inte att alla barn har samma möjligheter att lära sig hantera digitala verktyg. Det visar en ny Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av Atea.
Örjan Johansson står framför en skola med lekande barn
Örjan Johansson är chef över skola på Atea Sverige.

En ny Novus-undersökning bland över 1 000 föräldrar i Sverige och Norge visar att majoriteten (73 procent) av svenska föräldrar inte tror att barn i dag har samma möjligheter att lära sig hantera digitala verktyg. Tittar man på de som bor i större städer och närliggande kommuner i Sverige är siffran ännu högre, hela 80 procent.

– Alla barn ska ges samma möjligheter när det kommer till användningen av ny teknik som kan främja deras lärande och skolgång. Här behöver skolan ta ett större ansvar och se till att varenda elev kan bli trygga användare av ny teknik och digitala verktyg, säger Örjan Johansson, chef skola på Atea Sverige.

Porträttbild på Örjan Johansson

”Alla barn ska ges samma möjligheter när det kommer till användningen av ny teknik som kan främja deras lärande och skolgång.”

En högre andel av föräldrarna i Sverige uppger vidare att de är mer oroliga för barnens skärmtid utanför skoltid. Nästan fyra av tio (37 procent) uppger att de är oroliga för barnens skärmtid utanför skolan medan endast en av tio (13 procent) är oroliga för skärmtiden under skoltid.

– Självklart måste vi ta den oron på allvar. Samtidigt blir det än viktigare att utbilda både barn och vuxna kring både positiva och negativa aspekter som skärmtid kan medföra, snarare än att införa mer tekniska regleringar, säger Örjan Johansson.

På flervalsfrågan om vem som bör ta ansvar för barns skärmtid svarar nästan alla i Sverige (98 procent) att föräldrar och vårdnadshavare bör ta ansvar. En majoritet (58 procent) uppger även att skolan och elevhälsan bör ta ansvar för skärmtiden hos barnen. Var fjärde (25 procent) tycker dessutom att teknikjättar och it-företag bör ta ansvar för barns skärmtid.

– Förutom det huvudsakliga ansvaret som ligger hos föräldrar och vårdnadshavare så har givetvis både skolan och de stora teknikföretagen ett ansvar för barnens skärmtid. Genom att använda tekniken ansvarsfullt och rätt kan både skolgång och utbildning förbättras för våra elever, säger Örjan Johansson.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Atea Sverige AB. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Totalt har 507 intervjuer genomförts i Sverige och 507 intervjuer genomförts i Norge under perioden 22 – 30 maj 2024.

Örjan Johansson
Örjan Johansson Chef Skola