Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2024-06-18

Atea lanserar hållbarhetslösningar för datacenter

Atea Sverige lanserar nya lösningar för att göra datacenter mer hållbara. Erbjudandet Atea Services for Sustainable Datacenters (ASSD) kommer hjälpa kunder att optimera energianvändningen i sina datacenter och samtidigt minska dess miljöpåverkan. Resultatet blir både minskade kostnader och utsläpp samtidigt som strikta rapporteringskrav uppfylls.
Maria Ehrin
Foto: John Resborn
Maria Ehrin är innovationsansvarig på Atea.

Datacenter är hjärtat i modern digital infrastruktur och högst nödvändiga för att hantera den massiva mängden data som genereras och bearbetas varje dag. Samtidigt står datacenter för en betydande del av den globala energikonsumtionen, inte minst i ljuset AI.

För att möta dessa utmaningar har Atea utvecklat ett omfattande erbjudande som hjälper kunder att optimera energianvändningen och minska miljöpåverkan, i både Ateas egna och i kundernas externa datacenter.

– Nu tar vi ytterligare kliv i att erbjuda ledande hållbarhetslösningar till våra kunder, där digitalisering och grön omställning går hand i hand, säger Maria Ehrin, Innovationsansvarig på Atea Sverige.

Återanvändning av energi och uppfyllande av EU:s hållbarhetskrav

Med ASSD hjälper Atea företag och organisationer att uppfylla de nya EU-direktiven för energianvändning och hållbarhetsrapportering, inklusive det uppdaterade Energieffektivitetsdirektivet (EED) och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Genom att integrera dessa krav i sina tjänster säkerställer Atea att kunderna kan navigera och följa de strikta regler som implementeras för att uppnå en grönare ekonomi.

Atea ger konkreta råd om tillämpningsområden där datacentret kan vara en del av ekosystemet genom återanvändning av spillvärme. Genom att återanvända energi till exempelvis fjärrvärme och andra tillämpningar maximeras värdet av den energi som konsumeras vilket minskar både kostnader och koldioxidutsläpp.

En helhetslösning för hållbar it

ASSD omfattar tre nivåer, inklusive en grundläggande utvärdering, en fördjupad genomlysning och en premiumversion som, utöver de två första nivåerna, även innefattar en audit utifrån branschpraxis och tillgänglighet. Vidare utvecklas även en så kallad målmiljöbeskrivning samt en GAP-analys.

Med ASSD fokuserar Atea på att kombinera effektiv energianvändning med hög prestanda. Genom en noggrann granskning av befintliga datacenter identifierar Atea områden för förbättring och erbjuder skräddarsydda lösningar för att uppnå energieffektivitet i hela datacentret.

– Vår styrka ligger i att vi är en komplett leverantör och vi arbetar metodiskt fram en helhetsbild där effektiviseringen av kundens datacenter samverkar med övriga hållbarhetsmål. Resultatet blir på sikt att kunderna i tider av ökande elpriser och hårdvarukostnader kommer kunna spara pengar och samtidigt arbeta mer hållbart över hela datacentret, säger Maria Ehrin.

För mer information om Atea Services for Sustainable Datacenters, vänligen besök Så blir ditt datacenter effektivare och mer klimatsmart | Atea

Maria Ehrin
Maria Ehrin Ansvarig för Innovation Management