2022-04-22

Därför utvecklas du snabbare när du blir analytics-konsult på Atea

Vad är det som gör Atea till ”the place to be” för seniora och juniora talanger som brinner för att hjälpa verksamheter att fatta smartare, mer datadrivna beslut?

Vi frågade Johan Ripgården, senior rådgivare med 20+ års erfarenhet av Information Management och numera konceptansvarig på Atea, och Sara Sahlquist, kompetensansvarig inom affärsområdet.

Det korta svaret är: ”Utveckling”.

Utveckling är vad Johan Ripgården och Sara Sahlquist pratar nästan uteslutande om när vi benar ut de olika sidorna av att jobba med dataanalys på just Atea.

Sara Sahlquist radar upp exempel:

– Vi jobbar med teamleveranser som stärker lärandet, genomför interna och externa utbildningar samt certifieringar med våra strategiska parters för att fördjupa specialistkunskaperna. Dessutom satsar vi på mentorskap och genomför regelbundna communityträffar för att stärka teamkänslan och öka kunskapsutbytet inom området.

Utvecklingskurvan går snabbt uppåt för de konsulter som börjar på Atea, men det är i stor utsträckning upp till dig själv i vilken takt du kommer att utvecklas. Du och din närmaste chef pratar återkommande ihop er om din professionella utveckling i så kallade MAP-samtal (mål, ansvar och prestation).

– Utvecklingssamtalen här är väldigt strukturerade. Vi har ett systematiskt sätt för förberedelser, och sedan gå igenom mål, ansvar och prestation tillsammans med sin chef, och utifrån detta ta fram en plan framåt, säger Sara.

”Här finns bredden på uppdragen, mixen av det privata och offentliga, möjligheten att få jobba med alltifrån bilhandlare till energibolag, från enskilda kommuner till stora myndigheter. Det ena uppdraget är inte det andra likt. Tekniskt finns många likheter, men frågeställningarna och behoven ser oftast helt annorlunda ut.”

Utvecklingen sker oftast tillsammans

Om ”utveckling” är det korta svaret på frågan varför Atea är the place to be för dig som brinner för området Analytics och Information Management, vad är då det längre svaret? Utveckling fortsätter att lysa som en röd tråd, med mer nyanser av vad det innebär att vara konsult här, att vi stöttar varandra och ofta jobbar – och utvecklas – tillsammans.

På den senaste communityträffen, för att ta ett talande exempel, när 46 medarbetare inom Analytics från Ateas regioner runt om i landet samlades under ett par dagar, gavs uppgiften att skapa insikter från ett Exceldokument fyllt med data från OS i Peking.

– Det viktigaste var inte resultatet, utan att lära sig av varandra, få insikter i hur man kan tänka, och upptäcka vad andra runt om i landet är duktiga på så att man kan ha mer utbyte av varandra i jobbvardagen, säger Sara.

De insikter som utvanns ur datan sa kanske även något om den avslappnade stämningen under träffen:

– Insikterna handlade om alltifrån den optimala åldern för att ta guld i olika sporter, till vilka sporter som Sveriges olympiska kommitté borde satsa på för att vi ska ta fler guld än Norge 2026, säger Johan.

Du väljer om du vill fördjupa eller bredda din kompetens – eller lyfta blicken

För den som vill utvecklas professionellt erbjuder Analytics-området på Atea närmast oändliga möjligheter att fördjupa sig, eller bredda sig.

– Även om du börjar med tekniken, kanske du upptäcker att du tilltalas mer av att fokusera på kundernas verksamhetsutveckling. Här är båda vägarna framkomliga. Om du föredrar att djupa i tekniken, så kan du göra det, om du vill bredda dig eller lyfta blicken så kan du göra det, säger Johan.

– Här får alla vara med på en tillväxtresa, och alla har möjligheten att göra avtryck. Kulturen här är precis så stark som det sägs. Den finns på riktigt. Det är högt i tak, och det är laget före jaget. Även om du inte själv alla gånger kan hjälpa kunder med alla deras specifika behov, så vet du att du har kolleger över hela Sverige som kan lösa dessa behov.

Variationen på uppdragen är dessutom svårslagen:

– Personligen är det vad som tilltalat mig mest under alla mina år på Atea, säger Johan och förklarar:

– Här finns bredden på uppdragen, mixen av det privata och offentliga, möjligheten att få jobba med alltifrån bilhandlare till energibolag, från enskilda kommuner till stora myndigheter. Det ena uppdraget är inte det andra likt. Tekniskt finns många likheter, men frågeställningarna och behoven ser oftast helt annorlunda ut.

Gruppbild

Ett område för framtiden

Det är ingen hemlighet att området Analytics blir mer spännande för varje år, inte minst som en följd av den snabba utvecklingen av AI.

– Trenden är att data används mindre till att titta på vad som har hänt och i stället skapa algoritmer som förutser framtiden; vilken maskin som är på väg att gå sönder, vilka kunder som vi löper risk att tappa, eller hur invånarantal och skatteintäkter kommer att utvecklas. På så sätt kan man sätta in åtgärder i tid.

Många verksamheter brottas med just detta. Med åtgärderna. Att gå från datainsikter till att genomföra förändringar som en följd av dessa.

– Att titta på rapporter och analyser är inget som ska göras de sista fem minuterna på ett möte. Det är något som behöver ske i vardagen, hela tiden. Det är en stor kulturell förändring som krävs för att verksamheter ska bli sant datadriva. De mjuka faktorerna blir därför allt viktigare i våra erbjudanden. Behovet av förändringsledning växer sig starkare.

De nya behoven på marknaden betyder också att nya karriärvägar öppnas upp för dig, om du vill gå den vägen.

– Vi ser gärna att våra medarbetare utvecklar sin kompetens för att möta efterfrågan som finns på marknaden. Exempelvis har vi hittills certifierat 50 förändringsledare, säger Sara.

Förståelse om vad konsulterna behöver

Som kompetensansvarig inom Information Management ser Sara till att skaffa sig en djup förståelse om vad konsulterna behöver för att kunna göra ett bra jobb ute på uppdragen.

– Min filosofi är att vara användardriven, även internt. När jag började i den här rollen för två år sedan hade jag möte med ett 60-tal konsultchefer i vårt område för att ta reda på deras och konsulternas utmaningar. Det som bland annat kom upp var att vi behövde utvecklas inom agila arbetssätt. Allt fler kunder jobbar med exempelvis ramverken Scrum eller SAFe. Så under 2021 satte vi igång med en agil grundutbildning och tog vi även fram studiecirklar för att förbereda för certifieringar i Scrum, säger hon.

Siktet är alltid inställt på att konsulterna och kunderna ska utvecklas i synk med varandra, och på att Atea ska fortsätta vara the place to be.