2019-03-29

Vikten av att släcka lampan

Många forskare menar att människans påverkan på jorden är så stor att vi har rubbat själva grundparametrarna för livet. Hotet om klimatförändringar är allvarligare än någonsin, men trots detta görs alldeles för lite för att vi ska lyckas nå målen i Parisavtalet. Därför ska vi släcka lampan i helgen.

Vår förbränning av fossila ämnen, masskonsumtion, överutnyttjande och utrotande av arter har påverkat jordens balans och återhämtningsförmåga så att vi nu har lämnat Holocen och istället övergått till den nya geologiska epoken Antropocen. Det är Johan Rockströms keynote på ASF-forum som har etsat sig fast i mitt medvetande. Rockström presenterade under onsdagens forum den senaste forskningen som bland annat visar att Antarktis smälter snabbare än förväntat och att det är första gången i jordens historia som klimatet påverkas så här märkbart av något annat än tidsepoker och yttre faktorer som solen. Och att det beror på oss människor.

Earth Hour startade för tio år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Det handlade då och handlar fortfarande om att skicka en signal till världens alla politiker att vi vill att de tar klimathotet på allvar (WWF). Så, ju fler som släcker sina lampor den 30 mars klockan 20.30 - 21.30, desto större genomslagskraft får vår gemensamma handling. Att släcka lampan handlar alltså inte primärt om att spara energi och minska elförbrukningen under denna timme, men jag tänkte ändå stanna lite i det här med att släcka lampan.

It-branschen har alla förutsättningar att gå i bräschen för en hållbar klimatomställning. Och det behövs. Enligt den senaste klimatforskningen måste vi halvera utsläppen inom tio år, annars kan kan allt vara för sent (Rockström pekar på it-branschen, 2019). Men rent konkret, hur kan hållbarhetspotentialen från it se ut?

Genom smarta it-lösningar finns det en stor potential att bidra till en hållbar utveckling och möjliggöra hållbarhetsvinster när det till exempel kommer till:

  • Logistik och transporter. Miljöpåverkan uppstår primärt genom bränsleförbrukning. I ett längre perspektiv påverkas även behoven av fordon och infrastruktur vilket i sin tur påverkar miljön. Här kan hållbarhetsvinster med hjälp av it uppnås med till exempel ruttoptimering.
  • Resor och möten. Utöver bränsleförbrukning kräver fysiska möten också tillgång till en mötesplats som i sin tur kräver energi vilket bidrar till miljöpåverkan. Här är digitala möten lösningen för ett mer hållbart sätt att resa och mötas.
  • Fastighetsstyrning och -förvaltning. Energianvändning i form av el, värme, kyla och vattenförbrukning bidrar till miljöpåverkan. Ljus under dygnets mörka timmar är en trygghet, men i många fall lyser lamporna utan att skapa någon nytta. Här kan it användas för att reglera energianvändningen i lokalerna genom att automatiskt släcka lampor i lokaler som inte utnyttjas.
  • Informationsflöden. Här består miljöpåverkan främst av pappers- och elanvändning. It kan möjliggöra hållbarhetsvinster genom digitala verktyg och funktioner som "print on demand".

Med it som möjliggörare ser jag fram emot att inom en snar framtid kunna slappa skönt i soffan och via min mobiltelefon eller ett kort kommando till min smarta assistent får samtliga lampor i mitt hushåll att släckas. Varje dag. Året om.