2019-12-10

Uttjänta it-produkter – ett problem eller en hållbar möjlighet?

Hur ser du på avlagda it-produkter? Som ett kostsamt och jobbigt problem att hantera, eller en fantastisk möjlighet att bidra till en cirkulär och hållbar livscykelhantering á la 2020-talet? Du väljer själv. Men minns detta: Det är enkelt att göra stor skillnad för vår miljö. I detta blogginlägg presenterar jag fem steg du kan ta mot en mer hållbar livscykelhantering.

Joel Lindquist
Joel Lindquist
Chef Erbjudande AHS

1. Du har ett ansvar

Varje gång du köper en smartphone, laptop, skrivare eller annan it-enhet så övertar du ett ansvar för en optimal och hållbar livscykelhantering av enheten. Konkret innebär det att du har ett ansvar för att enheten ska få ett så långt och produktivt liv som möjligt. Antingen i din egen vardag och verksamhet, eller genom att skapa möjlighet för någon annan att nyttja den när du inte längre har behov av den. Genom att göra detta bidrar du till att bygga och bibehålla ett hållbart och cirkulärt samhälle. Att inte göra det bidrar istället till ett linjärt konsumtionsmönster och det är inte den långsiktiga vägen framåt.

2. Börja i slutet

En hållbar livscykelhantering börjar redan i produktionsfasen. Denna fas har den största negativa miljöpåverkan av it. Därför är det viktigt att undvika onödig nyproduktion av it-produkter. Det bästa du kan göra är därför att lämna i från dig enheter när de inte längre nyttjas. På så sätt ger du någon annan möjlighet att nyttja dem istället och de slipper köpa nya produkter. Att lämna alla dina privata eller din verksamhets it-enheter på en återvinningsstation är inte dåligt, men det finns betydligt bättre sätt. 

Idag finns ett flertal duktiga aktörer på marknaden som erbjuder enkla tjänster som gynnar ett enkelt it-återtag. I ett optimalt återtag återanvänds enheterna i sin helhet, kanske efter att ha fått lite kärlek och omvårdnad av en putsduk. I andra hand ligger fokus på komponentåterbruk där fungerande delar av produkten återbrukas. Ett exempel på detta kan vara att återanvända displayerna från skärmar till belysningsarmaturer. När en produkt eller dess komponenter inte kan återanvändas ska enheten återvinnas. 

3. Utbilda dig

Det finns massor av beskrivande artiklar, bloggar, filmklipp och litteratur som ger dig en snabbkurs i varför det är viktig med hållbar livscykelhantering och hur du kan tänka och agera i din vardag. 

4. Ställ krav

Våga ställ krav på dig själv, din omgivning och branschen. Utmana invanda mönster att hamstra smartphones i skrivbordslådan. Fundera över om du verkligen har behov av varje it-inköp. Genom smarta upphandlingar kan du redan i upphandlingsfasen säkra ett återtag i slutet av produktens liv, och på så sätt säkra dess återanvändning eller återvinning.

5. Känn efter

Ta dig en funderare på vem du vill vara i denna fråga. Ge dig själv chansen att göra ett aktiv val utifrån vad som är viktigt för dig. Visa din omgivning hur du positionerar dig när det gäller att ta ansvar för att bygga ett cirkulärt samhälle och bidra till en hållbar livscykelhantering av it.

Jag är helt säker på att du är fullt kapabel att göra en bedömning av vad du vill bidra med i vår resa mot ett cirkulärt (it-)samhälle och en hållbar livscykelhantering.