2023-03-19

Kan vi skrämma fram förändring?

Jag står ensam på scenen. Bredvid mig står ett rangligt bord med min dator. På skärmen bakom mig blinkar min Powerpoint i grönt – sladden glappar. Jag suckar och vänder mig mot åhörarna. Det är knäpptyst i salen, ingen rör sig, men det är ingen som helst tvekan om att det jag möter framför mig är en sal full av kompakt motstånd. Jag visste det inte då, men det var så det började. Det var då jag blev intresserad av vad som krävs för att lyckas med förändring och nu vill jag, utifrån min roll som Hållbarhetsspecialist, dela några av mina lärdomar med dig.

Hanna Tilly, Hållbarhetsspecialist
Hanna Tilly
Hållbarhetsspecialist
Kan vi skrämma fram förändring?

Många år har gått sedan min skakiga insats framför den grönskimrande Powerpointen och nu arbetar jag på Ateas hållbarhetsavdelning med fokus på intern förändringsledning. It är en bransch där utmaningarna kring, och de positiva effekterna av förändring är vardag. Digitaliseringen står aldrig stilla och möjligheterna väntar runt hörnet. Atea var tidigt ute och har sedan många år haft ett strukturerat arbete kring hållbarhetsfrågor. Det är en stegvis förändring för att bygga om en från början linjär verksamhet till en mer och mer hållbar. Så vad kan man tänka på om man jobbar för en hållbar förändring? 

Låt oss börja direkt med min första lärdom som kommer ur ett misstag som jag gjort många gånger. Klimatförändringar, extremväder, potentiella brott mot mänskliga rättigheter… Hoten är sanna och relevanta och det är viktigt med kunskap, men det är också SÅ lätt att rada upp skräckexempel för att försöka skrämma fram förändring. Har du som jag mötts av kommentarer i stil med ”Jag har alldeles tillräckligt med jobb att göra, och nu vill ni att jag ska ta ansvar för att jorden inte går under också?!” Då är det dags att byta taktik. Förändring kräver energi och jag vågar säga att det är ovanligt att drabbas av en energiboost när det landar en hög globala utmaningar på ens skrivbord! 

Visualisera hållbarhetsvärden i vardagen!

Har du tänkt på att hållbarhet handlar om framgång – långsiktig framgång? Det handlar om en förändring till något positivt. En viktig del av mitt arbete är att skapa kännedom om och tydliggöra hur var och en i sin roll kan bidra till denna positiva utveckling. Vi vill alla utvecklas och känna att det vi gör har ett värde. Vi vill engagera oss i frågor som är viktiga för oss. Därför behöver vi lyfta och visualisera hållbarhetsvärden i vardagen! Det kan man bland annat göra genom att följa och dela information om hållbarhetsvärden. På Atea har vi till exempel valt att tillgängliggöra vår klimatrapport Klimat BI så att alla medarbetare kan följa utvecklingen för sitt kontor och för företaget månad för månad. Det är lätt att se att det gör skillnad om jag väljer att tåg istället för flyg. Att kunna mäta och tydliggöra vad vi faktiskt åstadkommer är ett värdefullt verktyg. 

”Att skapa kreativa mötesplatser där man kombinerar olika perspektiv och kompetenser kanske inte ger effekt direkt, men är i princip alltid mer effektivt på sikt.”

Lärdom nummer två – färdiga lösningar är ofta fallfärdiga lösningar. Åh om folk bara kunde göra som man säger! Då skulle vi varit hållbara för längesedan! Det här misstaget kommer sig av ett sant engagemang för det man vill förändra, men givetvis saknar vi perspektiv och insikter, som den som dagligen arbetar i en funktion/del av verksamheten kan bäst! Att skapa kreativa mötesplatser där man kombinerar olika perspektiv och kompetenser kanske inte ger effekt direkt, men är i princip alltid mer effektivt på sikt. Det är tyst ett tag, men sedan börjar tankarna bubbla. Hållbarhet är relevant för alla. Hitta en tydlig beröringspunkt och spåna loss! Det är också helt okej om man har roligt på vägen dit. 

Lärdom nummer tre hör ihop med skrämseltaktiken. Det är lätt att prata om det som inte är hållbart, men vi får större effekt om vi fokuserar på det som är det. Skillnaden mellan att fokusera på klimatutsläppen och att lägga fokus på minskad resursåtgång eller energieffektivitet kan vara stor. För oss som arbetar med it finns en enorm potential att skapa värde både för oss själva och för vår bransch, men också för våra kunder och hela samhället. Det vi behöver är att leta efter möjligheterna! För oss kan hållbarhetsvärden ofta finnas som en bieffekt av det vi gör. Om man effektiviserar ett arbete minskar kanske svinnet i produktionen hos en kund, eller kanske går det åt mindre energi. Att synliggöra och prata om dessa effekter – även när de ”bara” är en bieffekt av det arbete man var satt att göra från början - hjälper oss att identifiera dessa möjligheter nästa gång!  

1+1=3

Många faktorer har bidragit till och drivit på Ateas hållbarhetsresa, men för att kunna hålla och öka tempot behöver vi möta dem som ska åstadkomma förändringen – människorna. Från början var hållbarhetsarbetet på Atea bundet till enskilda personer, men med tiden har hållbarhet integrerats mer och mer i verksamheten och det arbetet fortsätter. Under hösten och vintern har över 150 anställda inom Atea-koncernen valt att utbilda sig i hållbarhet för att kunna verka som hållbarhetsambassadörer ute på Ateas kontor och förfrågningarna fortsätter att strömma in. Motivation är en viktig förutsättning för att vi ska kunna förändra och utveckla verksamheten. Därför gläder jag mig lite extra åt de nya ambassadörerna!  

Full disclosure: Jag lyckades inget vidare med utbildningen jag skulle hålla där jag stod vid det rangliga bordet och med den grönskimrande Powerpoint presentationen bakom ryggen, men jag lyckades plantera ett litet frö av motivation… 

Några tips:

På andra sidan om varje risk finns en möjlighet – fokusera på den.  

Förändring är en plats för nya möten, kreativitet, lekfullhet och glädje – våga säga JA!  

Hållbarhet är ett annat ord för ökat värde av det jobb du gör. Hitta sätt att lyfta och visualisera det värdet i vardagen!  

Utmana oss!  
Vi på Atea som arbetar med digitalisering och sitter med så många kompetenser under samma tak sitter på en guldgruva av möjligheter – utmana oss! Vår vision är att bygga Sverige med it – och tillsammans bygger vi det för en lång blomstrande framtid!