2021-01-22

100 procent återtag av it är det enda alternativet

Den 24 januari är det Circular Electronics Day, ett initiativ som vill uppmärksamma vikten av att ge it-produkter ett längre liv. En förutsättning för det är att produkter återtas efter användning, och det är här 100 %-klubben kommer in i bilden. För när det kommer till återtag, vad är egentligen alternativet till 100 procent?

Camilla Cederquist
Camilla Cederquist
Project Manager Sustainability

Vad är 100%-klubben?

Idén är enkel. 100 %-klubben utmanar organisationer att återanvända och återvinna 100 procent av sin använda IT. Medlemmarna får stöd från Atea och andra medlemmar för att nå målet. Medlemskap är gratis, men du måste arbeta konsekvent mot målet.

Varför behövs 100 %-klubben?

Elektronikavfall är ett växande problem och alltför mycket begagnad it hamnar i lådor eller försvinner med ett okänt öde. Genom att öka återanvändningen och återvinningen kan livscykeln hos både produkter och material förlängas. Det är också ett sätt för organisationer att minska sitt klimatavtryck. Vi ska heller inte glömma bort att stora värden går till spillo när oanvända produkter blir kvar i organisationen istället för att hitta nya användare.

Dessutom: 100 procent återanvändning och återvinning kan låta enkelt, men det finns flera organisatoriska utmaningar som måste mötas för nå dit. Oklara ansvarsområden, låg kännedom, avsaknad av policyer eller att de policyer som finns efterlevs dåligt är bara några exempel. 100% -klubben hjälper organisationer att komma igång och ta konkreta steg mot målet.

Hur fungerar det?

Det första steget är att bestämma en tidpunkt för när det är realistiskt att ha uppnått målet. Tillsammans gör vi en kartläggning av nuläget genom att granska policyer, inköpsrutiner och processer för att kunna bedöma vad som händer med de använda produkterna idag. Nästa steg är att skapa en struktur för hållbar livscykelhantering.

Får man information om hur det går?

Självklart! Genom den digitala plattformen vi nyligen lanserade kan medlemmarna följa sin resa mot 100 procent.

Circular Electronics Day ett globalt initiativ som syftar till att uppmärksamma miljönyttan med att ge elektronikprodukter ett längre liv. Ett 20-tal organisationer står bakom initiativet, förutom Atea bland andra Dell, Lenovo och hållbarhetscertifieringen TCO Certified.