2022-06-14

It-trender i en föränderlig och farligare värld

I sina inspirerande peptalks under Atea Bootcamps andra dag pekade Ateas partners på flera trender som just nu styr utvecklingen inom it-branschen. Inte minst handlade det om möjligheterna och farorna med hybrida arbetssätt, som är här för att stanna och inte kan avfärdas som en tillfällig pandemilösning.

De korta peptalks som utvalda partners till Atea traditionsenligt bjuder på under Atea Bootcamp ger inte bara en djupare inblick i talarnas egna tjänster och erbjudanden, utan tecknar också en intressant bild av omvärlden och vad som väntar i framtiden. 

I år kändes teman som säkerhet, hållbarhet, kompetensförsörjning, hybrida arbetsplatser och samarbete igen från de diskussioner som tidigare förts i både keynote-tal och breakoutpass. 

Lyssna för att skapa innovation 

Först ut var Stefan Alariksson, vd på Dell Technologies, som talade mycket om samarbete. Han kopplade det till att kombinationen svenska it-kunder, Dell och Atea i dag är en mycket vanlig konstellation, som dessutom ökade med 78 procent under förra året. 

För att ett samarbete ska fungera är det viktigt med förtroende och en gemensam grundsyn på vad en modern arbetsplats är, framhöll han. 

Oavsett storlek på organisationerna och oavsett bredd och spets på såväl tjänster som kompetens handlar det ju i slutändan om människor. Mångfald och ett inkluderande ledarskap är därför avgörande pusselbitar för kreativitet och nytänkande. 

– Det måste finnas en känsla av nyfikenhet, där en åsiktsskillnad inte är en början på en konflikt, utan början på en resa av lärande. Varför tycker du olika än jag? Vi ska inte bara använda vår tid till att förbereda våra egna argument, utan också till att lyssna och förstå, så att vi sedan tillsammans kan lämna rummet med en större insikt, en ny kreativitet och en innovation som ingen av oss hade med oss in, sade Stefan Alariksson. 

Ökande komplexitet kräver nya lösningar 

Magnus Backman, Senior Director Solutions Engineering Northern EMEA på VMware, knöt i sitt peptalk också an till människorna bakom tekniken. 

– Digital transformation startar aldrig i datacentret eller med it. Den startar hos användaren och vad man vill uppnå som organisation, sade han. 

I samband med pandemin förändrades världen drastiskt på kort tid. Helt plötsligt skulle alla börja jobba hemifrån och samtliga företag ville erbjuda en digital arbetsplats till sina medarbetare. På två och ett halvt år har denna trend därför accelererat trefalt. 

Under samma period har även den generella digitala transformationen inom både privat och offentlig verksamhet tagit fart. Produkter, tjänster och erbjudanden digitaliseras allt snabbare. 

Enligt Magnus Backman nyttjar 74 procent av alla organisationer i dag minst två moln och hela 45 procent fyra eller fler. Den stora kraften i molnet, utöver flexibilitet och snabbhet, är möjligheten att dra nytta av all den innovation som finns hos världens molnleverantörer. Med hjälp av dessa tjänster kan de egna applikationerna förnyas och lyftas för att ge användarna en bättre upplevelse. 

Samtidigt fortsätter applikationernas komplexitet att öka. De levereras på olika plattformar och ska också kunna hantera äldre, nya och kommande tjänster samt även SaaS-tjänster (mjukvara som tjänst). 

– Därför behöver vi bygga valfrihet över olika platser, där det kommer att vara en mix av olika leveransplattformar. Vi måste kunna driva och skapa en abstraktion oavsett från vilket moln eller plats man kör ifrån och kunna uppfylla alla behov av alla applikationer. Vi behöver möta användaren oavsett var den är och ge säkerhet rakt igenom, sade Magnus Backman och underströk att VMware tar sig an dessa utmaningar i sin produktutveckling. 

Motståndskraft mot attacker ger styrka 

Lothar Renner, Managing Director Security Sales and Engineering EMEAR på Cisco, tog upp tråden om säkerhet, som i skuggan av kriget i Ukraina och det rådande säkerhetsläget i världen sannolikt är det viktigaste ämnet av dem alla. 

Pandemin har redan försatt världen i en kris i över två år. Det har ställt många saker på sin spets och alla verksamheter kämpar med att på olika sätt navigera i den uppkomna situationen. 

– Men för att vara ärlig har många företag förbisett en viktig sak: motståndsförmåga inom ett företag bara kan uppnås om säkerheten är stark nog för att förutse och bekämpa alla potentiella attacker, sade Lothar Renner och spände blicken i åhörarna innan han fortsatte: 

– Just nu pågår ett krig, så antalet attacker är betydligt fler än vad vi hade förväntat oss och situationen en helt annan än vad vi föreställde oss för två år sedan. Motståndskraften och säkerheten är nyckelfaktorer och också helt avgörande för er och era företag. Ni måste kunna stå emot det oväntade och även stå starkare efteråt. 

Den hybrida arbetsplatsen är här för att stanna och har för evigt förändrat hur medarbetarna ansluter sig till verksamhetens nätverk. Det kräver också ett nytt säkerhetstänk. 

– Ett tema som ni kommer att se och höra mycket om framöver är ”zero trust”. Ni måste verkligen försäkra er om att användarna alltid har de rätta behörigheterna varje gång de loggar in på en applikation. Det är en mycket stor sak, sade Lothar Renner och berättade att Cisco har skapat ett system som ger det rätta stödet för dessa behov. 

I hybrid värld blir kontoret ”off-site” 

De hybrida arbetssätten fortsatte att vara i fokus, när Maria Augustsson, Marketing Lead Personal Systems Northern Europe NEW på HP Inc., fick ordet. 

HP har tillsammans med Sifo undersökt hur svenskar ser på sitt sätt att arbeta framöver. Trenden är tydlig. Det kommer aldrig att bli som före pandemin. 

Undersökningen visar att stockholmare vill jobba minst två dagar hemifrån, medan personer utanför huvudstaden nöjer sig med en och en halv dag. 38 procent av svenskarna kan inte ens tänka sig att vara på en arbetsplats som inte erbjuder möjlighet till hemarbete. 

– Det hybrida arbetssättet är inte den slutliga destinationen. Det är bara startskottet på nästa verklighet, sade Maria Augustsson. 

Det skapar nya utmaningar. Hur bygger man en företagskultur och integrerar nya medarbetare i en organisation, när personalen aldrig eller ytterst sällan träffas? 

– Hur lägger man upp jobbet om några sitter hemma och några är på kontoret? Det blir sjukt svårt att hantera. På HP är vi hundra personer. När vi har personalmöten kommer 30 in till arbetsplatsen och 70 medverkar via länk. Ofta blir det så att man pratar med dem som finns i rummet. Resten blir bara åskådare. Hur kan vi förbättra det här? Vilken teknik och kontorsmiljö behöver vi? sade Maria Augustsson. 

Hennes spaning är att kontoret i framtiden blir verksamheternas nya ”off-site”. 

– I stället för att dra iväg till en konferensanläggning med vårt team, så åker vi till kontoret. Det blir en ny plats för kreativitet och innovation och ger också en energiboost. 

HP har även identifierat fyra sätt att med teknik stötta den hybrida arbetsplatsen och underlätta samarbete mellan alla dem som sitter på olika platser: 

  1. Kameror och ljud, i allt från bärbara datorer till de allra minsta mötesrummen, blir allt viktigare för att alla ska kunna delta i digitala möten på lika villkor.
  2. Produktiviteten och trivselfaktorn gynnas av större delaktighet, att medarbetarna med stöd av it-avdelningen själva får välja ut de verktyg som de ska jobba med. 
  3. De datorer som används måste ha inbyggd säkerhet, så att medarbetarna själva kan upptäcka och avvärja säkerhetshot.
  4. Tidigare har fokus ofta legat på inköp av enheter. Lägg mer tid på att hitta it-tjänster som kan underlätta medarbetarnas vardag. Köp av tjänster kan öka flexibiliteten och ge fler möjligheter än vad man kan åstadkomma på egen hand.

Hållbarhet är en framgångsfaktor 

Ingen ifrågasätter längre att den digitala transformationen är ett måste. På några år har diskussionen skiftat från om till hur, framhöll Linda Swärd, vd för HPE Sverige, i dagens sista peptalk. 

Men det är ingen enkel utmaning. 67 procent av dagens vd:ar upplever att de har halkat efter och under pandemin har gapet dessutom ökat mellan bolagen i framkant och bolagen på efterkälken. 

– Det senaste decenniet har världen blivit betydligt mer komplex för oss som jobbar inom tech. Fokus har skiftat från infrastruktur till data. Förr i tiden hanterade man silos från olika typer av verksamheter och digitaliserade kanske en process. Nu handlar det om att leverera en mer enhetlig tjänsteupplevelse oavsett underliggande system och om att erbjuda valfrihet och flexibilitet kopplat till kontroll och säkerhet, sade Linda Swärd. 

Hon påminde också om vikten av att fortsätta sträva mot ökad hållbarhet. Bolag som kopplar samman digitaliseringen med en hållbarhetsagenda har 2,5 gånger större sannolikhet att vara framgångsrika i framtiden. 

Där ser Linda Swärd Sverige som ett föregångsland i världen och svenska företag som inspiratörer. 

– Hur kan ni i era verksamheter få in mer cirkulär ekonomi? Det gör er inte bara mer framgångsrika. Ni blir också mer attraktiva som arbetsgivare. 

En attitydundersökning som Ungdomsbarometern nyligen genomförde visar att 69 procent av alla ungdomar i Sverige tycker att det är mycket viktigt att jobba för en arbetsgivare som engagerar sig i hållbarhet. Bland tjejer är andelen ännu högre, underströk Linda Swärd: 

– Vi vill ju attrahera unga tjejer till den coola techbranschen och av dem tycker 76 procent att hållbarhet är jätteviktigt.