2019-11-20

Digital kompetens och digitalisering

Som doktorand i pedagogik med inriktning mot skolans digitalisering är just digitalisering ett begrepp jag brottas med dagligen. Mer specifikt handlar mitt forskningsprojekt om adekvat digital kompetens för skolledare, vilket ger en riktning till vad inom skolans digitalisering det är jag ska fokusera på: digital kompetens. Men vad är förhållandet mellan digital kompetens och digitalisering?

Josef Siljebo
Doktorand vid Umeå Universitet

En grundtes som jag arbetar efter är att digital kompetens kan delas in i många olika delar. Men en generell indelning jag gör är att digital kompetens handlar dels om användningen av digitala verktyg, dels om kunskap om digitalisering. Det ligger väldigt nära t.ex. den nationella strategin som vi alla känner till.

Så ett första förhållande mellan digital kompetens och digitalisering kan alltså sägas vara att digitalisering utgör ett kunskapsinnehåll i digital kompetens. För att säga något om vad adekvat digital kompetens bör man alltså med någon sorts precision kunna säga vad digitalisering är. Här blir det dock svårt. Alla vet väl vad digitalisering är, eller? Det finns väl en definition vi kan utgå från någonstans? Gör man en snabb sökning hittar man att det handlar om analogt till digitalt, nya former för produktion och distribution av information, nya former av kommunikation, verksamhetsförändring, förändring av samhället i stort, med mera. Så mycket precist blir det inte. Problemet, enligt mig, är att frågan är fel ställd. Digitalisering är inte en sak och att försöka precisera digitalisering till en sak är dömt att misslyckas. Digitalisering är många olika saker och frågan man kan ställa är: vad är digitalisering för oss?

Kunskapsteoretiskt är det inget försök att relativisera kunskapen om digitalisering, utan att förankra digitalisering i konkreta praktiker: skolans digitaliseringar. Varför skulle digitalisering för skola A, med sina unika praktiska förutsättningar för digitalisering, vara samma som för skola B med sina? Kanske om man tänker sig digitalisering som ett begrepp användbart för utvärdering. Jag ställer mig inte motsatt till att man ibland kanske vill utvärdera digitalisering. Däremot till att utvärdera det som samma sak för alla.

Vad kan det här betyda för en adekvat digital kompetens för skolledare? Det kan betyda att det finns digitalisering man kan styra över och samtidigt digitalisering man inte kan styra över. Begreppet adekvat säger man i den nationella strategin säga utgöra föränderlighet av användande och digitala verktyg, samt att det inte går att definiera en absolut nivå. Begreppet adekvat för mig utgör inte främst föränderlighet, utan ett omfång av digitaliseringens mångfald som inte främst har att göra med föränderlighet utan förutsättningar i praktiken. Vidare kan vi behöva utveckla vår syn på digitalisering utöver att mäta förändringar (positiva såväl som negativa), till att även innefatta andra värden av digitaliseringar. En ytterligare fråga man kan ställa sig blir då: vad är värdefull digitalisering för oss?