2023-08-17

Så sparar du energi i datacentret

Med stigande energipriser och ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor blir energibesparingar i datacenter en allt mer aktuell fråga. Med skräddarsydda datacenter kan Atea och Intel hjälpa kunder att spara stora mängder energi och pengar.

Grön it var ett omtalat begrepp på 00-talet och även om vi inte hört så mycket om energibesparing inom it under en period så har trenden egentligen aldrig klingat av. Idag talar vi kanske inte om grön it, men viljan och nödvändigheten att spara energi inom it-infrastrukturen är hetare än någonsin.

De senare årens höga energipriser har satt frågan i fokus och med svidande elräkningar hängande över huvudet behöver inte minst datacenter ta frågan på allvar. Samtidigt är det viktigt att it-satsningar inte stannar av trots att it i många fall är energikrävande.

– En stor del av it är saker som samhället behöver. Att stänga ner datacenter för att spara energi är nästan aldrig ett alternativ. Det finns andra sätt att spara energi, säger Jonas Emilsson, Lead Architect Hybrid Platforms på Atea.

Istället för att stänga ner datacenter handlar det om att energieffektivisera och göra de mer hållbara.

– Ur ett energiförbruknings- och hållbarhetsperspektiv är datacenter en tydlig källa till koldioxid- och växthusgasutsläpp. De största datacentren förbrukar upp till 100 miljoner watt ström — tillräckligt med el för att försörja 80 000 hem. Detta innebär samtidigt att det finns en enorm möjlighet till effektivitetsvinster som kan göra datacenter mer hållbara, säger Thomas Melzer, Senior Technical Solution Architect på Intel.

Thomas Melzer menar att man måste arbeta med att identifiera och optimera hur datacenterresurserna används, förbättra designen av datacentret och slutligen gå över till grönare energikällor och energieffektiva komponenter.

– Kostnaden per watt fortsätter att stiga, och kravet på beräkningskraft kommer bara att fortsätta växa. Datacenter-team måste identifiera möjligheter att energieffektivisera och hitta besparingar i hela datacentret.

Nya metoder

Det som Jonas Emilsson främst lyfter fram är att satsa på mindre strömkrävande komponenter, och framför allt genom att spara energi på lagringen. Flashdiskar drar till exempel betydligt mindre energi än äldre, mekaniska motsvarigheter.

– Det är stor skillnad, energibesparingen blir mycket tydlig bara genom modern lagring.

Nya servrar är bättre, i varje fall om man räknar med det något kluriga mätvärdet watt per beräkning, men nya servrar drar nominellt lika mycket energi som äldre servrar. Grafikprocessorer, närmast en nödvändighet inom AI, drar också rejält med ström.

– Man ska inte byta servrar bara av den anledningen att spara energi. Många datacenter har en överkapacitet — framförallt till följd av virtualisering och krav på redundans, där finns en del att se över. Branschen har jobbat länge med att skapa bättre densitet, förklarar Jonas Emilsson.

En metod som börjar bli allt mer omtalad är att återcirkulera värme från datacenter, för att på så sätt skicka tillbaka spillvärmen till fjärrvärmeverken. På det här sättet kan man återvinna en del av energin även om förbrukningen i sig inte blir lägre.

– I Göteborg pågår ett försök att driva växthus med värmen från datacenter och energibolagen är allt mer intresserade av att göra en värmeväxling. Nu är även tekniken bättre med växling nära processorn, säger Jonas Emilsson.

White paper: Energioptimera din it

Mikrotjänster sparar energi

Överkapaciteten i datacenter är något Jonas Emilsson anser bör angripas med mer och bättre nyttjande av mikrotjänster, och med tekniker som Kubernetes blir behovet av redundans inte lika stort.

– Mikrotjänster är bra för att spara energi. Tekniken nyttjar kapaciteten på ett bättre sätt och behovet av ”failover” minskar. Men när vi talar om att skräddarsy datacenter och optimera för energibesparing så handlar det även om att göra analyser med klimatsmarta verktyg och jobba mer strukturerat med att mäta och kolla vad man får ut av arbetslasterna och om man kan nyttja kapaciteten på ett annat sätt, till exempel genom att stänga av maskiner, säger Jonas Emilsson och fortsätter:

– Vi kämpar fortfarande med att få till energibesparingar i publika moln, medan det händer mycket inom privata datacenter. Men där vi står just nu kommer EU med strängare krav på tjänsteleverantörer och vi måste redovisa hur vi jobbar med energikonsumtionen.

➡️ Mer om energibesparning