2017-11-27

Så får Sverige fler smarta städer med IoT

Tekniken finns och visionerna för IoT blommar. Nu behöver Sveriges kommuner ta första steget för att komma igång med att skapa smartare, effektivare och mer hållbara städer. Daniel Ehnhage, ansvarig för Ateas IoT-satsning, är en av dem som ska få det att hända.

Henrik Rådmark Journalist
Foto: Kristofer Samuelson

Du ser det inte, men du upplever det. Bussarna kommer alltid i tid och är aldrig överfulla. Sopbilarna kör alltid kortaste vägen på sina morgonturer – eftersom soptunnorna själva talar om när de behöver tömmas. Belysning av gator och torg förbrukar bara precis så mycket el som krävs för att hålla staden trivsam och trygg. Och du behöver aldrig leta efter parkering, eftersom du guidas till närmaste lediga p-plats.

Visionen av den smarta staden målas upp av Daniel Ehnhage, ansvarig för Ateas IoT-satsning. En del av konceptet, som helt enkelt kallas Smart stad, handlar om att hjälpa städer att bli miljömässigt mer hållbara och på alla sätt trevligare miljöer att leva i. 

– Det har pratats om den smarta staden i många år nu men ganska lite har hänt. Idag, till skillnad från för fem till tio år sedan, är det inte längre en teknisk fråga utan en affärs- och organisationsfråga om en kommun eller ett företag ska koppla upp saker.

Miljömässig hållbarhet är en viktig drivkraft för Daniel Ehnhage, såväl privat som i jobbet. Och inom miljöområdet kan IoT göra stor skillnad.

IoT nödvändigt för miljön

Utöver städer är fastigheter och äldrevård två områden där Atea är med och driver IoT-projekt, för bland annat minskad energiförbrukning och tryggare omsorg för äldre. 

Själv anade Daniel Ehnhage vidden av möjligheterna med IoT när han jobbade som managementkonsult för sex år sedan. Det var inte tekniken i sig som fångade honom utan vad den skulle kunna innebära för företag och organisationer. Redan då vägde miljöaspekten tungt för honom.

– För att klara den stora utmaningen kring klimat och miljö måste vi helt enkelt ta hjälp av tekniken, säger Daniel Ehnhage och menar att miljöansvaret måste bäras av alla i samhället, även individen.

– Att ta ansvar för sin egen påverkan på miljön handlar först om att förstå den för att därefter kunna agera utifrån sina egna förutsättningar.

Lönsamt på flera plan 

Så vill han att också kommuner ska tänka när det gäller IoT, samtidigt som han understryker att vinsterna handlar om mer än miljömässig hållbarhet. Många kommuner kan snabbt räkna hem investeringar i minskad energiförbrukning och effektivitet, vissa upp till 65 procent inom olika områden*. 

Att fler kommuner inte har kommit längre beror inte på brister i tekniken eller att det saknas lösningar. Idag finns de tekniska förutsättningarna för att förverkliga stora delar av visionen om den smarta staden, hävdar Daniel Ehnhage. Skälet är nog snarare att de visioner som ofta målas upp gör att IoT kan kännas övermäktigt för många, tror han.

– Visioner kan ibland stå i vägen för konkret utveckling. Man ser för många möjligheter och vet inte var man ska börja. 

Små steg i början

Hans råd är att börja i det lilla. Att utgå från verksamheten och göra det som ger resultat här och nu. Som uppkopplade parkeringsplatser. Bilister ägnar en stor del av körtiden i städer åt att leta efter lediga p-rutor. Om dessa presenteras på en karta i mobilen skulle man kraftigt kunna minska antalet körda kilometer, vilket skulle gynna både den enskilda medborgaren och miljön – i form av minskade utsläpp från biltrafiken.

Gatu- och parkbelysning är ett annat exempel. Med rätt teknik skulle ljusstyrkan kunna anpassas efter hur många människor som rör sig längs ett stråk eller inom ett område och därmed minska både energiåtgång och utsläpp av växthusgaser. 

– En svårighet när det gäller IoT är att sådana projekt ofta spänner över flera verksamhetsområden. För att hitta rätt lösningar måste man få olika verksamheter att prata med varandra, vilket Atea alltid strävar efter, säger Daniel Ehnhage.

Utmanar åhörarna

När Daniel Ehnhage leder föreläsningar eller workshops brukar han utmana åhörarna. Dels för att få dem att tänka efter och dels för att få människor att inse att IoT kräver ett nytt sätt att samarbeta med sin it-leverantör. Utmaningen han ger dem är att fundera över vilken typ av funktioner som skulle skapa verkligt värde för deras verksamheter, kunder och användare – men även vad som händer när man inte agerar. Att inte agera kan leda till att man inte kan tillgodogöra sig de positiva resultaten som effekterna kan producera.

– Vi på Atea har all kunskap som krävs om tekniken och vi har också möjlighet att hjälpa till att driva nödvändiga förändringar i en organisation. Därför vill vi jobba mer som partner i IoT-projekt än som leverantör-kund.  

Tre IoT-nycklar till den smarta staden
  1. En vis stad. Med hjälp av rätt teknik kan staden dela med sig av information som hjälper medborgare och beslutsfattare att fatta klokare beslut, exempelvis inom trafikplanering och energianvändning.
  2. En deltagande stad. Tekniken ger också medborgarna möjlighet att påverka saker i staden som rör dem, exempelvis underhåll av allmänna ytor och stadsplanering.
  3. Automatisering. Teknik kan förenkla och effektivisera rutinåtgärder, exempelvis att sopor hämtas när kärlet är fullt eller lampor endast lyser med fullt sken när någon går förbi.

Nya samarbeten krävs

Daniel Ehnhage är hyggligt ny på Atea, han kom till företaget i maj. Men han är långt ifrån ny inom IoT. I sitt förra jobb var han med om att skapa ett IoT-ekosystem kring uppkopplade bilar på Telia med Telia Sense. Oavsett vilket område det handlar om är just förmågan att

bygga ekosystem avgörande för att skapa framgångsrika, värdeskapande lösningar. Han beskriver ekosystem som affärsmodeller eller samarbeten där flera aktörer ingår.

– Men för de flesta handlar det just nu om att ta det första steget. Har man väl gjort det är det enklare att gå vidare.

Internet of things

Atea hjälper dig att addera verksamhetskonsulter som genomlyser era nuvarande processer för att se var den positiva effekten kan bli störst. Påbörja arbetet, prata med oss om den workshop som är framtagen för att ge verksamheten kunskap och inspiration till att påbörja arbetet med IoT.

Jag vill veta mer