2017-12-27

Forskaren Linda Mannila: ”Så kan skolan inspirera elever att bli aktiva medskapare”

Linda Mannila är forskaren som brinner för en ökad inkludering i den digitala samtiden. Hon menar att en god början är insikten att digitala lösningar inte är magi – och att vi själva bör ta en mer aktiv roll. Linda är en av föreläsarna på Ateas skolutvecklingsresa till London, 24-27 januari, 2018.

Ulrika Nybäck Journalist

Finns det någon "kod" för att få fart på skolutvecklingen med it?

– Tid, resurser samt en våga prova-attityd. Förutom ett intresse från lärarna behövs ett intresse och en förståelse på skolledarnivå. Enligt Skolverket ska digital kompetens ingå i alla ämnen och alla skolformer. Det digitala är en viktig del av exempelvis samhällskunskap (hur digitaliseringen påverkar samhället), religionskunskap (etiska frågeställningar) och de estetiska ämnena (it som material). Frågor som dyker upp är bland andra: Vilka uppgifter delar vi med oss av? Hur påverkar algoritmer vår världsbild? Vilka etiska frågeställningar behöver vi ta ställning till när det gäller artificiell intelligens? 

Hur kan vi bli aktiva medskapare?

– Vi som utbildar kan börja med att ställa öppna frågor till eleverna. Vilken typ av app skulle de skapa om allt vore möjligt? Hur skulle de själva dra nytta av en robot? I samband med lansering av en ny app riktad till unga: fråga eleverna om det är det något som de skulle gjort annorlunda. För ha kul som medskapare behöver vi också våga prova och tillåta oss att göra fel utan att ge upp.

Hur kommer den nationella it-strategin att påverka svensk skola kommande år?

– Fram till idag har fokus till stor del legat på användningen av digital teknik. Att eleverna får testa programmering har varit ett steg i rätt riktning, då det kan leda till ökad delaktighet. I den nationella it-strategin betonas vikten av att förstå den bakomliggande tekniken. När vi gör det inser vi också att vi alla bör vara delaktiga och ta ansvar för vad vi själva gör med tekniken samtidigt som vi också behöver ställa krav på de lösningar som utvecklas. 

Vilka frågor lyfter du under ditt inspirationspass?

– Mina hjärtefrågor handlar om varför digital kompetens är en viktig aspekt i ett demokratiskt samhälle. Jag talar också om hur teknik kan bidra till att alla människor får en röst. Digitalt medborgarskap kan beskrivas utifrån tre roller: en ansvarsfull användare, en medveten beslutsfattare och en aktiv medskapare. Vi behöver förstå hur vi kan hjälpa barn och unga kliva in i dessa roller. Pedagoger kan be eleverna att fundera på: På vilka sätt kan jag ta ansvar för mitt agerande i digitala kanaler? Hur kan jag fatta medvetna beslut om vilka inlägg som jag delar? Och hur kan jag komma på lösningar som saknas idag?

Forskare, rådgivare och stolt it-nörd

Linda Mannila disputerade i datavetenskap med inriktning på utbildning år 2009 vid Åbo Akademi.

Sedan 2010 har hon arbetat som utbildare, forskare, rådgivare och företagare inom utbildningssektorn med fokus på digitalisering och skolutveckling.

Hon beskriver sig själv som teknikentusiast och en stolt it-nörd.