Kundvagn Stäng

Kundvagnen är tom

Language
Chatt
Offline
Inga operatörer finns tillgängliga
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.
Skapa konto
Chatt
Offline
Inga operatörer finns tillgängliga
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.
Exkl moms

Ateas integritetspolicy

Vilka uppgifter samlar vi in?


Vi samlar in uppgifter från och om dig när du registrerar dig på vår webbplats, gör en beställning, prenumererar på vårt nyhetsbrev, fyller i ett formulär eller skickar oss information på annat sätt. När du använder webbplatsen kan vi också automatiskt hämta information om din dator, dina besök och din användning av webbplatsen.

Innan du lämnar uppgifter om en annan person till oss måste du skaffa denna persons medgivande både till överlämnandet och behandlingen av personuppgifterna enligt villkoren i integritetspolicyn.

Vad använder vi dina uppgifter till?


Alla uppgifter vi samlar in från dig kan användas för något av följande:
 
Ge dig en mer personlig service
Dina uppgifter hjälper oss att bättre uppfylla dina individuella behov)
 
Förbättra vår webbplats
Vi strävar ständigt efter att förbättra utbudet på webbplatsen utifrån dina uppgifter och synpunkter)
 
Förbättra vår kundservice
Dina uppgifter hjälper oss att ge dig effektivare kundservice och support)
 
Processa transaktioner
 Skicka dina varor och leverera de tjänster du köpt via webbplatsen
 
Skicka periodiska e-postmeddelanden
Den e-postadress du lämnar vid beställningen kan användas för att skicka dig information och uppdateringar om din beställning, nyheter om företaget, uppdateringar, information om andra liknande produkter och tjänster m.m. Obs! Du kan när som helst avbryta prenumerationen på e-postmeddelanden genom att följa de anvisningar som finns längst ner i varje e-postmeddelande.

Hur skyddar vi dina uppgifter?


Vi vidtar alla rimliga tekniska och administrativa åtgärder för att hindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter. Vi har infört en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när du gör en beställning eller skriver in, skickar in eller kopplar upp dig till din personliga information.

Vi använder oss av en säker server. Alla känsliga uppgifter (t.ex. kreditkortsuppgifter) skickas med SSL-teknik (Secure Socket Layer) och krypteras i databasen hos leverantören av vår betalningsgateway. Där är uppgifterna bara tillgängliga för personer som har särskild behörighet till systemen och är bundna av tystnadsplikt.

Din kreditkortsinformation lagras inte på våra servrar efter transaktionen. Leverantören av vår betalningsgateway kan dock för vår räkning lagra de uppgifter som är nödvändiga för att processa betalningar som du gör genom vår webbplats, göra återbetalningar samt hantera klagomål och förfrågningar som gäller betalning och återbetalning.

Använder vi cookies?


Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till hårddisken på din dator genom webbläsaren (om du tillåter det) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta upp och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att hjälpa oss komma ihåg och att hantera varorna i din kundvagn samt sammanställa statistik om trafiken och kommunikationen på webbplatsen för att kunna erbjuda bättre användarupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan avtala med tredjeparts tjänsteleverantörer att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer har inte tillåtelse att använda den information de samlar in för vår räkning till något annat än att hjälpa oss bedriva och förbättra vår affärsverksamhet.
De flesta webbläsare ger dig möjlighet att avvisa cookies. Att blockera cookies gör dock att användbarheten hos webbplatsen försämras.

Lämnar vi ut uppgifter till utomstående?


Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla företag i vår koncern (det vill säga dotterbolag, vårt slutliga holdingbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är skäligen nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Vi varken säljer, handlar med eller överlåter dina personuppgifter på annat sätt till utomstående. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår affärsverksamhet, leverera de varor du beställer eller ge dig service, så länge dessa parter går med på att hålla uppgifterna hemliga. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter där vi finner det nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information om besökare kan dock lämnas till utomstående parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Internationell dataöverföring


Information som vi samlar in kan lagras och behandlas i och överföras mellan alla de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med integritetspolicyn. Uppgifter som du lämnar oss får dock inte överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Länkar till tredje part


Vi kan tid efter annan efter eget gottfinnande publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbplats. Dessa tredjeparts webbplatser har sina egna, oberoende integritetsbestämmelser. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi dock synpunkter på dessa webbplatser.

Användarvillkor


Sätt dig också in i de allmänna villkor, friskrivningar och ansvarsbegränsningar som gäller vid användningen av vår webbplats. Läs dem via länken nedan: