Navigera vidare till startsidan Navigera vidare till sökrutan
Language
Chatt
Offline
Ingen operatör är för närvarande tillgänglig. Vi har tyvärr begränsad bemanning idag pga sjukdom.
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.
Ny kund
Chatt
Offline
Ingen operatör är för närvarande tillgänglig. Vi har tyvärr begränsad bemanning idag pga sjukdom.
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.

Värdet av nöjda medarbetare

Medarbetarna som får lönsamheten att lyfta 

Att personalen trivs och mår bra är förstås värdefullt — men HUR värdefullt? Vad kostar en missnöjd medarbetare? Det har vi tagit reda på. 

88 biljoner kronor, drygt. Det är priset för att människor inte trivs på jobbet. Dessa 88 biljoner är förstås en global siffra, en kostnad som världens alla arbetsgivare delar på. Men summan är så stor att den påverkar världsekonomin — mycket. Så mycket att faktorn medarbetarnöjdhet kan styra inflationen och vända lågkonjunkturen. Kort sagt: Den globala ekonomin och världens utveckling ligger i händerna på företagens och arbetsgivarnas förmåga att få sina anställa att trivas.

Uppgifterna ovan kommer från Gallups rapport ”State of the Global Workplace 2023”. Redan nu anar den uppmärksamma läsaren att julbordet, fredagsfikat och den årliga sommarfesten med 2 (två) fria enheter per anställd kanske inte räcker. Åtminstone inte om man som arbetsgivare förväntar sig flit, entusiasm och obrottslig lojalitet i gengäld. För engagerade, drivna och produktiva medarbetare krävs mer än vetelängder och klämdagar. Företagsledningen måste kavla upp ärmarna och bereda sig på ett långsiktigt, metodiskt arbete, uthållighet och investeringar. Men då kan de också räkna med svarta siffror. För nöjda medarbetare lönar sig — bokstavligen.

De mest lönsamma 

Gallups rapport visar att nära en av fyra känner engagemang och entusiasm för sitt jobb och sina uppgifter. Det är den högsta andelen sedan mätningarna startade 2009. Dessa 23 procent är stolta över sitt yrke och upplever det som meningsfullt, de känner samhörighet med kollegor och arbetsgivare, tar ansvar för sin prestation och tvekar inte att lägga i en extra växel för att hjälpa kunder, stötta teamet och gynna företaget. Vad mera är: de är de mest lönsamma av alla. Knappast överraskande, men kopplingen mellan engagemang och produktivitet är så stark att den måste nämnas. Företag vars anställda är ”mycket engagerade” har ett rörelseresultat drygt 20 procent högre än konkurrenter med låg-engagerad personal.

Entusiastiska, flitiga och lojala anställda är alltså inte bara trevliga. De är inkomstbringande. Så var hittar man dessa perfekta medarbetare? Förmodligen sitter de bredvid dig.


Medarbetarna med störst potential är kanske inte de du tror.

The Quiet Quitters

Var fjärde anställd är nöjd och lönsam. Knappt var femte hamnar ständigt i konflikt med chefer, kollegor och ledning, för att förr eller senare smälla passerkortet i heltäckningsmattan och storma ut från kontoret för sista gången (så kallad ”loud quitting”). De mest lojala och de mest missnöjda — tillsammans utgör de omkring 40 procent av världens arbetstagare. Låt oss ta en titt på de resterande 60.

The Quiet Quitter kommer till jobbet (oftast) och gör vad han ska (men absolut ingenting mer). Han räknar minuter och längtar till arbetsdagens slut, till helgen, till pensionen. Han bidrar minimalt, men kostar desto mer; risken att en Quiet Quitter blir sjukskriven är nämligen betydligt högre än för engagerade medarbetare. Han är förmodligen inte lat, snarare vilsen, osäker på omgivningens förväntningar och på sin egen förmåga att uppfylla dem. Han känner sig förbisedd, ouppskattad och missförstådd, för den gemenskap och lojalitet som svetsar samman kollegorna omfattar inte The Quiet Quitter. Inte utfryst, men inte delaktig. I den här gruppen hittar vi de mest stressade medarbetarna som löper störst risk för utbrändhet och sjukskrivning. Sex av tio är alltså osäkra, obekväma och ganska olyckliga på jobbet.

Vid en första anblick kan The Quiet Quitter se ut som en lågpresterande, oengagerad sjukling som förr eller senare säger upp sig och därmed tvingar fram en kostsam nyrekryteringsprocess. I själva verket gömmer sig här en gigantisk, outnyttjad resurs. Det här är hemligheten, nyckeln till framgång som de där speciella företagen hittat (de vars vinst överträffar konkurrenternas med över 20 procent). Dessa arbetsgivare har förstått att the Quiet Quitters är som slokande krukväxter i norrläge. Med rätt näring kan de plötsligt spira och blomma upp till enorma tillgångar.

Några Quiet Quitters är givetvis bara fel person på fel plats. Men: det är 60 procent vi talar om här. Sex av tio. Även när man tar höjd för inkompetens, rötägg och rena felrekryteringar så är det osannolikt att mer än varannan arbetstagare i hela världen är helt hopplös. 

”Du behöver bara fråga” 

— Quiet Quitters säger inte upp sig för att slippa jobba. De säger upp sig eller blir sjuka för att de inte KAN jobba under den stress, osäkerhet och känsla av värdelöshet som de upplever. Det är inte arbetet som gör människor olyckliga; det är arbetsplatsen, säger Sara McVanel.

Hon är psykolog och expert på arbetskultur och konsten att som företag behålla sina medarbetare. Sara McVanel uppmanar arbetsgivare och chefer att byta perspektiv. Istället för att leta brister hos personalen bör man fråga sig vad själva företaget gör och signalerar: känner sig medarbetarna uppskattade och värdefulla? Förstår de att deras arbete är viktigt och har effekt?
— Här är den goda nyheten: Dina anställda vet redan vad som skulle göra arbetsplatsen och kulturen bättre. Du behöver bara fråga. Och oroa dig inte för att öppna dammluckorna för orimliga krav och förväntningar! Bara att ställa frågan är ett steg i rätt riktning, det signalerar till din medarbetare att hennes åsikt räknas, att företagets utveckling och framsteg är beroende av personalen, säger Sara McVanel. 


Fråga, lyssna, förändra- metoden som kan förvandla många Quiet Quitters till drivna, lönsamma entusiaster.

Lönen viktig… men inte viktigast 

Enligt Gallup har lönen betydelse, men den är inte viktigast. På frågan ”vad skulle behövas för att göra din arbetsplats bättre?” anger drygt 40 procent av låg-engagerade arbetstagare att engagemang och/eller kultur är helt avgörande. Bara 28 procent prioriterar lön och förmåner.?

Några konkreta exempel på vad arbetstagarna efterlyser: Uppskattning och uppmärksamhet kring individens insats och arbete. Mer tillgängliga chefer, plattare hierarki. Uppmuntran till fritt tänkande och kreativitet. Tydligare mål och mer stöd i att uppnå dem.?

Det här är värdefulla insikter. Men glödande engagemang och frodig företagskultur trollas inte fram under en kick-off eller ett brainstorming-möte. Vägen går genom långsiktighet och investeringar, och den börjar med frågor. Identifiera dina Quiet Quitters (gärna några som redan hunnit sluta också!), bjud på lunch, ställ öppna frågor. Vad saknar de, vilka brister har de sett, vad kan förändras? De här människorna sitter på svaren. Du behöver bara lyssna. 

En mening som förklarar allt?

Över hälften av alla anställda i världen överväger att säga upp sig. 60 procent löper hög risk för sjukskrivning. En stor del av alla som slutar, planerar att sluta eller bara vantrivs i tysthet har potential att istället bli engagerade, produktiva och lönsamma. De flesta får aldrig chansen att berätta vad de behöver för att blomstra. Missnöjet och vantrivseln kostar oss 88 biljoner kronor: en summa som kan vara helt avgörande för världsekonomin.

Så vad kan företagsledare och chefer göra för att potentiellt rädda världen? Sök upp dina Quiet Quitters, de är de lägst hängande frukterna för ökad produktivitet och vinst. Lyssna. Våga göra investeringarna som krävs, och lita på att de leder till en rejält positiv ROI.

Eller som Gallups vd Jon Clifton uttrycker det, i all enkelhet:
— Förändra hur du leder och behandlar dina medarbetare.


Här trivs medarbetarna bäst


Över hälften av alla anställda överväger att säga upp sig. En lyssnande chef och ett par förändringar kan få många av dem att stanna kvar... och bidra med betydligt mer.

Spotify (Sverige) satsar mycket på initiativ och event som ska främja samhörighet och kreativitet, och uppmuntrar anställda att ”ta med sin personlighet till jobbet”.? 

Novo Nordisk (Danmark) erbjuder kompetensutveckling, vidareutbildning och program som ska hjälpa medarbetare balansera arbete och privatliv. Lägger också stor vikt vid hållbarhet och socialt ansvar. 

Siemens (Tyskland) har ett starkt fokus på innovation och uppmuntrar medarbetare att dela idéer och erfarenheter för att tillsammans driva företaget framåt. Kontinuerliga initiativ för mångfald och inkludering.


"The 5 Elements of Job Satisfaction"

Fem grundläggande faktorer som i hög grad påverkar medarbetarnöjdhet:

Arbetsuppgifter och ansvar:
Känns jobbet intressant och lagom utmanande? När vi upplever våra arbetsuppgifter som meningsfulla och engagerande är vi mer benägna att vara nöjda. Det förutsätter att vi förstår varför något ska göras, att vi har rätt förutsättningar att göra det samt får positiv feedback när vi lyckas.

Arbetsmiljö:
Inkluderar allt från relationer till kollegor, förtroende för chefen, trivsamma lokaler och bra förutsättningar för samarbete till stämning och företagskultur.

Lön och förmåner:
Brister arbetsgivaren på alla punkter räcker det inte att höja lönerna. Men visst har pengarna stor betydelse. Vi vill bli rättvist kompenserade, och även om lönen är viktigast så väger andra förmåner också tungt (semesterdagar, flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag med mera). 

Karriärmöjligheter:
Kompetensutveckling, betald vidareutbildning och möjligheten att göra karriär är värdefullt för medarbetaren — och i längden även för arbetsgivaren. Risken att medarbetaren tar sina nya kunskaper till ett nytt jobb finns förstås, men trumfas av allt som arbetsgivaren har att vinna på investeringen i personalens utveckling och trivsel. 

Balans mellan liv och arbetsliv:
Avgörande för att vi ska kunna hantera stress och trivas på jobbet. Flexibla arbetstider, möjlighet att ibland jobba hemifrån samt arbetsgivarens förståelse för vab-dagar, dagishämtningar och livets oförutsägbarhet hjälper medarbetarna att hitta en optimal balans mellan hög produktivitet och sund återhämtning.