Navigera vidare till startsidan Navigera vidare till sökrutan
Language
Chatt
Offline
Ingen operatör är för närvarande tillgänglig. Vi har tyvärr begränsad bemanning idag pga sjukdom.
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.
Ny kund
Chatt
Offline
Ingen operatör är för närvarande tillgänglig. Vi har tyvärr begränsad bemanning idag pga sjukdom.
Chatten är bemannad vardagar mellan kl 08.00-17.00 CET. Övriga tider har du möjlighet att lägga ett meddelande till Kundtjänst nedan.

Är ni framtidssäkra?

Är ni framtidssäkra? 
Digital transformation, flexibel organisation och andra buzz words som avgör om ditt företag lever imorgon.

Företagets ledning kan ha stoppat huvudet i sanden. Eller så omfamnar de framtiden med hull och hår och planerar nästa konferensresa i Metaverse. Oavsett vilket, så har begreppet “digital transformation” definitivt studsat över mötesbordet. Så vad är det? Varför händer det nu? Vilka är målen, fallgroparna, och vad är ett framtidssäkert företag?

Varför nu? 

Vad är det som piskat upp tempot i den digitala transformationen? Först och främst: Pandemin. Ja, förlåt, det är uttjatat, och covid-19 känns väldigt … 2020. Men faktum kvarstår; den digitala utveckling som skedde där i början av 2020, under bara ett par månader, hade utan pandemin troligtvis tagit över tre år. Och de företag som klarade pandemin bäst var de som var mest digitalt mogna, med en ledning med insikt om att deras bransch snabbt kunde förändras. Därför var de troligtvis modigare och mer aggressiva i sin digitala investering. De företag som inte kommit lika långt, men som ändå överlevde pandemin, måste nu flytta fram sina positioner.

Den “digitala transformationen” (vi återkommer strax till vad det faktiskt är) började egentligen redan på 80- och 90-talen, med persondatorer, ordbehandlingsprogram och datoriserade kalkylark. De senaste tio-femton åren har en massa ny teknologi exploderat och flödat in i våra privatliv såväl som i arbetslivet. Inte bara det allestädes närvarande internet: AI, blockchain, industrins internet of things, robotik, ERP-system och 3D-print är bara några exempel på mer eller mindre nya teknologier som hjälper företag i de flesta branscher att fungera bättre, mer effektivt och skala upp.

                       3D-printing en del av digital transformation.

Digital transformation: en definition

— Användningen av teknik — vilken teknik som helst — som hjälper till att förbättra ett företag och dess affärer. Det är den enkla förklaringen av begreppet digital transformation. Men strängt taget handlar det fortfarande “bara” om affärsutveckling, ett företagets svar på omvärldens förändrade behov och beteende. Och den utvecklingen är idag starkt präglad av teknologi, säger Eric Kimberling, Global Digital Transformation Expert och vd på Third Stage Consulting Group.

Kimberling understryker att varken transformationen eller teknologin i sig är något självändamål; teknologin är ett sätt att uppnå målet (nöjda kunder, glada aktieägare, växande affärer, svarta siffror … ja, det gamla vanliga). Därmed behöver inte denna transformation betraktas på något annat sätt än andra stora förändringar. Men den kräver — liksom alla genomgripande omvandlingar — en konkret formulering, en handlingskraftig ledning och en tydlig målbild.


Digital transformation - vad betyder den för dig? 

Målbilden: Vad ska ni transformeras till?

— Kan du på under två minuter förklara vad ni vill göra och vad målet är, på ett sätt som lyssnaren förstår och känner engagemang för? Inget “corporate bs”, det ska vara en riktig förklaring som betyder någonting, säger Mary Mesaglios från Gartners Digital Futures Group. 

— Förklaringen måste vara sådan att den som lyssnar förstår vad som ska ske härnäst, och vad det ska leda till. Många företag har ingen aning om vad de vill med sin digitala transformation; jag har hört så många dåliga förklaringar kring vad målet är — den värsta var nog “målet med transformationen är att transformeras!”, fortsätter Mesaglios. 

Vad olika företag menar när de pratar om transformation varierar. För någon innebär det en helt ny affärsmodell, produkt eller tjänst, för någon annan handlar det om en ERP-uppgradering. Oavsett vad så gäller det att på ledningsnivå noga tänka igenom: Vad försöker ni vara? Vad är målet? Ett bra sätt att testa om ens målbild håller streck är att fråga sig: Kan motsatsen vara sann för någon annan? Alltså, om er målbild är att ”vi ska göra våra kunder nöjda” — verkar det rimligt att någon av dina konkurrenters målbild är raka motsatsen? Om målbilden är luddig och substanslös är den omöjlig som ledstjärna.

För exempelvis ett serviceföretag skulle förklaringen och principen som alla ska rätta sig efter kunna vara: “finns det två alternativ — välj det som blir enklast för slutkunden”. En så tydlig och specifik princip kräver kurage, eftersom den till sin natur är hierarkisk.

— Den anger att en sak är viktigare än en annan, i det här fallet: att enkelhet för slutkunden är viktigare än vad som är enkelt för dig. Alla kommer inte vara nöjda och glada över en sådan hierarkisk princip. Men den kommer till nytta, eftersom den faktiskt kan användas som ett rättesnöre i arbetet, både det dagliga och det mer långsiktiga med transformation, säger Mesaglios. 


Kompetens — vad krävs av personal, ledning och styrelse?

Den skarpa, konkreta målbilden är ett första viktigt steg. Men avgörande för att lyckas med transformationen är förstås att företaget har rätt kompetenser. Ny personal kan behövas, och befintliga medarbetare måste kompetensutvecklas. Vissa väljer att tillsätta en CDO — en chief digital officer, som är ytterst ansvarig för digitaliseringsarbetet. Det bör vara en person som även har branscherfarenhet så att hen förstår vilken typ av digitalisering som kommer gynna företaget, skriver PwC på Företagarbloggen. Ledningen behöver ta fram målbilden och scenarioanalyser; vad kan den ena och den andra insatsen leda till? Vad gör våra konkurrenter? Vilken kompetensutveckling behöver vi? Styrelsen behöver i sin tur ha tillräcklig kompetens för att förstå ledningens scenarioanalyser samt möjligheter och utmaningar. De behöver även förstå vilka kompetenser som är helt kritiska och hur transformationen kan skapa bättre förutsättningar. Det är därför viktigt att involvera företagets specialister, till exempel bjuda in CDO att delta vid styrelsemöten.


Fallgroparna

Vilka är de vanligaste misstagen när ett företag vill framtidssäkra genom digital transformation? Enligt Mary Mesaglios är problemet ofta en bristfällig eller obefintlig definition av vad förändringen ska vara, och vad den ska leda till. Vad ska vi “bli”? Och även i de fall där förklaringen existerar och är välformulerad, så kan den vittra sönder genom att alla inte är ense. Om vd, ekonomichef, ledningsgrupp, styrelse och chefer säger olika saker leder det till förvirring, osäkerhet och frustration.

— Och som sagt: den här förklaringen och målbilden måste formuleras på ett sätt som är begripligt och motiverande för MEDARBETAREN. Inte för ledningsgruppen — de har ju betalt för att tänka på sådana här frågor. Det är personalen ”på golvet” som de facto ska genomföra och leva med förändringarna, säger Mesaglios.

Ett annat vanligt misstag är att vänta för länge med att börja genomföra förändringarna. Många företag övertänker situationen; de vill få allting rätt från början, planerar mycket mer än nödvändigt och gör allt för att undvika misstag.

— Ni måste börja innan ni är redo. Det låter konstigt och kan förstås kännas läskigt, men om ni väntar tills ni tror att ni är redo så kommer ni förmodligen för sent. Konkurrenterna får ett rejält försprång, medan ni sitter och vänder och vrider på detaljfrågor och beslut som i själva verket är reversibla, säger Mesaglios.

Hon jämför beslutsprocesserna med ett husbygge. Vissa saker, som bärande väggar och eluttag, är väldigt svåra att ändra och måste bli rätt från början. Men de flesta delar är mer att betrakta som väggfärg: det kanske blir fult med ärtgrönt, men då går det faktiskt väldigt lätt att måla om.

Fler aspekter av framtidssäkra företag

Låt oss ta ett kliv ut från den digitala transformationen och ser på framtidssäkringen ur ett bredare perspektiv. Några spelregler som alltid är relevanta:

If you can’t beat them — join them
Mastercard och Visa borde blivit omsprungna för länge sedan. Med sina 80tals-osande plastkort är de reliker i en ny värld av fintech-rebeller och techjättar. Men istället för att lägga sig ner och självdö valde både Mastercard och Visa att kroka arm med sina största hot — Apple Pay och Google Wallet — till fördel för alla inblandade. De investerade rejält i API:er som låter tredjepart utnyttja kortföretagens infrastruktur på ett säkert och lättillgängligt sätt. När jättarna Apple och Google valt att samarbeta med Mastercard och Visa var steget inte långt för fler aktörer (PayPal, Block, Samsung Pay, Facebook Credits) att göra samma sak. Den stora insikten här är alltså att er produkts bästa egenskap kanske inte kommer uppfinnas internt; det kan vara någon annan som bättre förstår kundernas behov. Ibland kan ni tävla — och ibland är det läge att slå sig ihop med fienden, skriver Harvard Business Review.

  Mastercard och Visa krokade arm med de nya betallösningarna.

Experimentera och byta riktning
Oavsett hur bra affärerna rullar på, så är det aldrig läge att luta sig tryggt tillbaka. Alla företag bör avsätta tid och resurser till att utforska omvärlden, analysera framtidsscenarier, undersöka nutida och framtida hot. Den som ständigt lär sig nytt och analyserar omvärlden är också beredd att göra en omställning när omvärlden och förutsättningarna plötsligt förändras. Företag som utforskar och vågar experimentera kan också byta riktning snabbt, när så krävs. 

Tänk som en entreprenör — ut med grenarna!
Flexibla organisationsstrukturer gjorde det möjligt för topprankade teknikföretag att snabbt göra djupgående justeringar när pandemin slog till. De ledande företagen – Google, Amazon, Microsoft, Facebook – har alla ett tydligt entreprenörstänk, trots sin storlek. De vågar låta sina kärnverksamheter förgrena sig, och de kan skala upp och ner snabbt. Det är denna flexibilitet och kvickhet som gör att de ligger längst fram i en sektor som är i konstant förändring.

Till sist
Rädslan för att fatta fel beslut och förlora är ofta stor. Men hotet om att tappa sin relevans är ännu större. Att satsa, förändra, chansa och byta riktning innebär alltid risk — men att inte göra någonting av det är att skriva under sin egen dödsdom.


”AI kommer skapa enorma värden”

Skenande arbetslöshet och teknologisk singularitet? Eller ökat välstånd och ljusnande framtid? Vi tittar närmare på hur AI, robotik och automatisering påverkar jobben och företagen.

Hybridarbete: Från ensamhet till självklarhet

Många företag väntar fortfarande på att allt ska återgå till det normala, med hela styrkan på plats. Men de anställda har redan skapat sig ett nytt normaltillstånd och har inga planer på att återvända. Klyftan mellan företagens krav på “face time” och medarbetarnas nya verklighet växer. Hur ser framtidens hybridarbete ut?

Framtidens vård — grön och lönsam? 

Framtidens sjukhus levererar vård som är effektiv, högkvalitativ, patientsäker — och grön. Fossila bränslen fasas ut och engångsartiklar byts mot cirkulära. Digitala assistenter analyserar journaler och tech-jättar som Amazon gör gigantiska investeringar i primärvården. Katalysatorn? Teknik och it: SaaS, smart-tv, AI.