2016-02-16

Så här fungerar Viva Omsorg

Appen Viva omsorg bidrar till att skapa effektivare flöden med kortare ledtider och ökad kvalitet inom hemtjänsten och hemsjukvård.

Viva omsorg

Säker 

Både Ipaden och appen är lösenordskyddade, endast behörig personal kan använda tjänsten. Vårdpersonalens behörighetsnivå styr vilken information de har tillgång till. 

Enkel 

Appen är användarvänlig enligt vårdpersonalen i Vadstena kommun. Från journalsystemet skickas daglig planering till medarbetarna som använder plattorna. 

Kostnadseffektiv 

Att sköta dokumentation och klicka i utförda uppgifter på plats hos vårdtagaren innebär en stor tidsbesparing. Kvaliteten på det utförda jobbet ökar och stressen minskar. Dessutom blir appen billigare i drift än det system som användes tidigare. Livslängden på plattorna förväntas bli längre än för de digitala pennor som användes tidigare. 

Lagrumsstöd 

Viva omsorg har stöd för samtliga lagrum som krävs: Socialtjänst-lagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Ökad delaktighet 

Eftersom vårdpersonalen visar vårdtagarna vilka uppgifter som bockas av i plattan känner sig vårdtagarna mer delaktiga. Appen har stöd för automatisk debitering, vilket innebär att den kan kopplas till ekonomisystemet. Uppgifter om utförd vård registreras och hämtas av ekonomisystemet som automatiskt skapar en faktura till vårdtagaren.

Läs mer om våra olika appar