Laddar meny

Förvaltning av appar och system

Förvaltning innebär att upprätthålla och förändra system och appar efter de krav och behov som ställs från it, verksamheten och omvärlden.

Förvaltning uppstår när den första versionen av systemet/appen är driftsatt och innefattar aktiviteter såsom användarstöd, eskaleringsrutiner vid incidenter/problem samt utökning av funktionalitet.

Förvaltningsplan av appar

Atea hjälper dig med att ta fram en förvaltningsplan för det system/app som ska förvaltas. Förvaltningsplanen beskriver systemet/appen som ska förvaltas, roller och ansvarsområden och ligger sedan till grund för kommande förvaltningsaktiviteter.

Du får:

  • Stöd i etablering av applikationsförvaltning för systemet/appen enligt den nivå som passar dig.
  • Dokumentation av förvaltningsobjektet och tillhörande roller, ansvarsområden och aktiviteter. 
  • Servicedesk för utsedda nyckelpersoner.
  • Hantering och felavhjälpning av ärenden.
  • Ärendestatistik.
  • Förvaltningsledning och förvaltningsmöten.

Jag vill få mer information

?

Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer