Laddar meny

Målmiljömetoden för nätverk

Målmiljömetoden för nätverk består av ett antal tjänster som hjälper dig att ta rätt beslut för att skapa en ekonomisk, effektiv, stabil och framtidssäker nätverksmiljö. Vi orienterar dig i aktuella it-trender och de utmaningar och krav de ställer på nätverket. Metoden är för dig som vill ha en långsiktig strategi hur nätverksinfrastrukturen ska byggas för att tillgodose verksamhetens krav.

Målmiljömetoden för nätverk består av fyra olika deltjänster som kan levereras tillsammans eller helt oberoende av varandra: orientering, nulägesbeskrivning, krav och målbild.

 • Orientering
  Tjänsten är en åtta timmars workshop. Vi går igenom aktu­ella it-trender, vilka utmaningar de ställer på nätverket och vi agerar bollplank kring aktuella frågor kring ert nätverk.

 • Nulägesbeskrivning
  Tjänsten syftar till att doku­mentera nätverkets nuläge och är primärt till för verksamheter med bristande eller obefintlig dokumentation, och där det finns ett behov av att få kontroll på hur nätverket hänger ihop.

 • Nulägesanalys
  Få kontroll över det befintliga nätverkets nuläge, eventuella risker och brister som finns kopplat till design, funktion, teknik och säkerhet. Vi samlar information genom doku­mentation, konfiguration, workshop och intervjuer. Därefter sker analys av insamlad information, framtagning av riskbedömningar och rekommendationer.

 • Krav och målbild
  Med tjänsten får du kontroll över vilka verk­samhetskrav som ställs och hur de påverkar nätverksdesignen. Utifrån det levererar vi ett designförslag som baseras på kravbilden. Tjänsten är anpassningsbar och fokus ligger på verksamhetens specifika önskemål.
Roland Henriksson
Competence Area Developer Kommunikation
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer