Laddar meny

Smart kontor

Ett smart kontor är helt enkelt en yta som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre. Det smarta kontoret möjliggörs genom uppkoppling, data som är tillgänglig för brukarna, it-plattformar som kan kommunicera med varandra, sensorer och annan teknik.

Erbjudandet​ riktar sig till verksamheter som

 • ​Vill implementera ett aktivitetsbaserat kontor
 • Vill veta vad en smart kontorslösning kan erbjuda verksamheten
 • Vill påbörja en resa mot ett mer effektivt kontor

Workshop; Kom igång med ditt smarta kontor

Ett väl genomfört projekt börjar alltid med en organiserad genomgång av de önskemål, förutsättningar och krav som finns.

Behov; del 1 tillsammans med verksamhetsrepresentanter

Ateas Smart kontor-koncept innehåller flera olika intressanta komponenter. Vi vet att det är bra att involvera de som ska nyttja lösningen i ett tidigt skede. Då kan vi matcha faktiskt behov mot lösning.

Vi går under denna del av workshopen igenom följande:

 • Behov av funktioner
 • Utbildningsbehov
 • Behov av support då lösningen är driftsatt

Förutsättningar; del 2 tillsammans med IT och HR

Ateas smarta kontor-koncept innehåller komponenter som kommunicerar med internettjänster. Planeringen för denna typ av insatser gör vi i samråd med kundens it-avdelning. Det är viktigt att alla policies följs. Vi behöver också skapa en trygghet kring ekonomi och personalfrågor.

Under denna del av workshopen behöver vi undersöka:

 • Befintlig IT-miljö
 • Policies (personal, etik mm)
 • Ekonomiska ramar
 • Säkerhetsfrågor

Efter genomförd kravfångst kommer Atea att producera ett förslag till nästa steg, en föreslagen lösning, en uppskattad kostnad för både nästa steg (t.ex. en POC i kundens miljö) och för en lösning i full skala. Resultatet presenteras i skriftlig form. 

Tryggt med ​Atea som partner

 • ​Atea är obunden och arbetar med de lösningar som passar kunden bäst.
 • Våra partner och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla de lösningar som vi skapar tillsammans
 • Vi satsar kontinuerligt på utbildning och vidareutveckling av våra konsulter. 
 • Atea använder standardiserade metoder för att genomföra tjänsterna vilket borgar för kvalitet och träffsäkerhet i leveransen.

Jag vill få mer information

?
Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter

För mer information kontakta
Daniel Ehnhage
Head of IoT
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer