Laddar meny

Smarta tjänster som förenklar din vardag

Atea erbjuder ett brett utbud av standardiserade och kundanpassade mervärdestjänster som frigör tid och syftar till kostnadsbesparingar.

Ingen produkt gör nytta om den inte anpassas till användare och verksamhet.

Datorer, skärmar och alla slags it-produkter behöver förädlas. Genom att Atea förbereder och anpassar produkterna innan leverans så kan våra kunder lägga mer tid till andra uppgifter. Inom både offentlig och privat sektor förenklar Atea och it-avdelningar runt om i landet hanteringen av produktleveranser till tusentals nöjda användare.

Atea hjälper till med bastjänster som logistik, förkonfiguration, märkning, emballagefri leverans och ofta uppställning av nya arbetsplatser inklusive återtag. It-avdelningen ansvarar för hela erbjudandet och lägger till sina tjänster kring verksamhetssystemen.

Stöldmärkning – Håll tjuven borta

Stöldmärkning med automatisk registrering i stöldskyddsregister. Vi kan hitta en unik lösning för varje kund. Välj det som passar din verksamhet, stöldskyddsetikett eller DNA-märkning.

Assetmärkning – Inventariemärkning som förenklar

Kundunik etikett med information om serienummer, datornamn etc.

Imageladdning – Låt oss installera er image

Effektivisera ert arbete - låt oss imageladda datorn innan den levereras till användaren.

Emballagefri leverans

Vi levererar din it säkert utan kartonger och emballage.  

Återtag av uttjänt elektronik

Trenden är tydlig och allt fler inser värdet av att återanvända. Men när det gäller it-utrustning är säkerheten ofta en viktig faktor. Utrustningen ska inte vara spårbar och information får inte hamna i fel händer. Hos oss kan du vara helt säker på att vi hanterar allt säkert och miljömässigt.

Läs mer

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer