Laddar meny

Globala leveranser

Vi vill bidra till att göra internationella bolag än mer konkurrenskraftiga. Med rätt kompetens, innovationskraft och effektivitet har vi verktyg att stärka dessa bolag med it som konkurrensfördel.

Tillsammans skapar vi ett homogent och skalbart arbetssätt för produktförsörjning på en internationell arena. Som en av Europas största aktörer inom it-infrastruktur har vi väletablerade partnerskap med globala it-leverantörer. Den samlade kraften från Atea och våra strategiska partners ger oss möjligheten att utveckla rätt lösning för varje behov och affärsmål.

Så kan vi stötta din internationella leverans

Förutom att säkerställa att din organisation har valt rätt typ av produkt för maximal affärsnytta, så går vi gemensamt igenom processer för att hitta besparingar och effektiviseringspotential. Detta ger oss förutsättningar att arbeta tillsammans för att kvalitetssäkra er internationella leverans.

Vi delar upp våra kompetensområden i fyra grupper:

 1. Konsolidering
  - En global leverantör
  - Ett globalt kontrakt
  - Single point of contact
 2. Efterlevnad (Compliance)
  - Enkel & likformig inköpsprocess
  - Klar och tydlig samverkansmodell
  - Globala tjänster (förinstallation & on-site)
  - Enhetlig maskinpark
 3. Standardisering
  - Enheten är förberedd på ett enhetligt sätt när den anländer till mottagaren.
  - Global distributionsmodell (både löpande leverans och projekt)
  - Förutsägbara leveranser genom buffertlager.
  - Enkel och likformig global prissättning eller konsumtionsmodell
 4. Automatisering
  - Automatiserad uppdatering av asset data
  - Kostnadsfördelning per land
  - Flexibel central eller lokal faktureringsmodell. 

Vi är beredda att stötta er i leveranser med komponenter ovan, baserat på ert behov. Vårt mål är att ge er en modern, skalbar och kostnadseffektiv plattform som ger er de förutsättningar ni behöver för att fokusera på att utveckla er verksamhet.

Vad innebär våra strategiska partnerskap för dig?
 • Nära kontakt med tillverkare, där Atea är med och driver dialogen.
 • Tillgång till tillverkarnas roadmaps rörande strategier och utbud.
 • Djup kompetens kring samtliga produkter och lösningar.
Daniel Norlin
Erbjudandespecialist
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer