Laddar meny

Vad är Shared Computer Activation (SCA)?

Shared Computer Activation (SCA) är ett sätt att aktivera Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för flera användare på samma hårdvara. Något som behövs för att använda dem på Remote Desktop Services eller Citrix XENapp.

Office 365 är licensierat per namngiven användare och SCA hjälper till att säkerställ att användare som använder Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365 har rätt licensiering.
På detta sätt så kan Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365 direkt i dessa scenarier utan att behöva installera MSI-paket som en workaround.

SCA kan aktiveras för följande installationsscenarier:

  • Egen lösning (on-premise)
  • Windows Azure
  • Annan dedikerad 3:e parts kapacitet

Multitenant 3:e parts kapacitetsscenarier är möjliga för shared computer activation (SCA) hos godkända molnleverantörer.

Vilka Office versioner stödjer Shared Computer Activation?

Shared Computer Activation fungerar med Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365. Alla Office 365 planer som innehåller Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365 är möjliga att använda med Shared Computer Activation.

Fördelar med Shared Computer Activation för Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro for Office 365

Det viktigaste resultatet med SCA för Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365 är att det ger kunderna valfrihet och flexibilitet. SCA ger kunderna möjlighet att dra nytta av befintliga Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365 licensinvesteringar när man vill ha hybridleveranser i molnet.

Kunderna har möjlighet att välja mellan en lokal egen lösning och/eller en auktoriserad tjänsteleverantör. Genom att låta Atea använda dina befintliga licenser för Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365 kan vi tillsammans sänka kostnaderna och optimera leveransen.

Du kan arbeta med Atea för att dra fördelar av SCA för Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365. Atea är en godkänd SCA programleverantör för Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365, vilket tillåter oss att installera dina Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro för Office 365 licenser i den molninfrastruktur du väljer.

FRÅN SCA till QMTH

Atea Sverige AB är en s.k. Qualified Multitenant Hoster (QMTH) som auktoriserats av Microsoft att drifta dina virtuella Windows Servers via Microsoft Cloud avtal/prenumerationer eller Enterprise Agreement/MPSA på dedicerad eller på multitenant hårdvara. Som tillägg, så är vi också auktoriserade att drifta Office 365 ProPlus (E3 and E5 inkluderat), Project Online Professional och Visio Pro för Office 365 prenumerationer som använder s.k. shared computer activation (SCA) teknologi. Klicka här för att lära mer om QMTH programmet från Microsoft.

Fördelar med Windows 10 Virtualization och Shared Computer Activation för Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro for Office 365 

Windows 10 virtualization och SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional och Visio Pro för Office 365 ger dig valmöjligheter och flexibilitet att dra nytta av befintliga investeringar av Windows 10 och Office 365 licenser vid utrullning med molnet.

Du får möjlighet att välja att rulla ut lokalt på plats eller att använda Atea Sveriges datacenters.

Atea Sverige är en Authorized QMTH Partner vilket medger utrullning av Office 365 ProPlus, Project Online Professional, Visio Pro för Office 365 och kvalificerade Windows 10 produkter till aktuell molninfrastruktur.

Vilka Windows licenser som köpts genom Microsoft Volume Licens Avtal (VL) program inkluderar rättigheter till virtualisering med Qualified Multitenant Hosting?

Sedan 1 Augusti 1, 2017, så kan följande Windows licenser köpta genom Microsoft Volume Licensing inkluderas i rättigheter att virtualisera för Qualified Multitenant Hosting:

  • Windows 10 Enterprise E3 and E5 per User with SA
  • Windows 10 Enterprise E3 and E5 VDA per User
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer