Laddar meny

Portal- och dokumentlösningar

En portallösning hjälper dig att enkelt dela information och samarbeta runt dokument inom hela organisationen eller för respektive avdelning.

Atea Rapid är ett koncept för paketering och leverans av SharePoint-portallösningar för intranät, ledning och samarbete. Med Atea Rapids lösningar kan SharePoint nyttjas maximalt för delning av information och innehåll i hela organisationen samt samarbete mellan medarbetare för personlig produktivitetsförbättring.

Med dessa standardiserade lösningar blir införandet effektivt, enkelt och mindre tidskrävande. Lösningarna är tillgängliga från din mobil, dator eller surfplatta.

Atea Rapid Intranät

En färdig lösning som gör det möjligt att publicera nyheter och annan information till medarbetare. Portalen stöder samarbete på arbetsplatsen och det är lätt att hitta relevant information med hjälp av sökfunktionen och dessutom ökar möjligheten till sociala kontakter mellan medarbetare. Lösningen kan installeras på Office 365 och men går även att installera på lokala fysiska eller virtuella miljöer.

Atea Rapid - Sharepointportal

Atea Rapid Samarbetsportal

En lätthanterlig portal för hantering av projekt- och styrelserum i Office 365. Du kan skapa samarbetsrum med standardfunktioner för dokumenthantering, information, risker, avvikelser och förändringar som gör samarbetet enkelt mellan interna och externa medlemmar. Leveransen är enkel och effektiv och kan snabbt implementeras i en Office 365-miljö.

Atea Intranät Bas

Atea Rapid Intranät passar lite större organisationer som vill ha en enterprise intranätlösning med alla funktioner som kan tänkas behövas där. För de mindre kunderna så har vi tagit fram en enklare intranätlösning som vi kallar Atea Intranät bas. Till ett fast pris får du ett enkelt intranät som består av en startsida, en administrationspanel, samt en egen webbplats för varje avdelning. Intranätet är byggt med standardkomponenter i SharePoint och innehåller de funktioner som vanligtvis behövs.

Vår spetskompetens​

Ateas SharePoint-team består av mer än femtio personer med specialistkompetens stationerade över hela norden. Våra specialister har ett tätt samarbete med Microsoft och experter inom SharePoint. Vi håller i webinars och workshops för att hjälpa din verksamhet att uppnå effektivitetsvinster vid införande och användande av SharePoint.

Mer information
Cecilia Mattfolk
Specialist inom samverkanstjänster
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer