Laddar meny

Hur tar du dig till Office 365?

Resan till Office 365 består av olika steg och inslag. En tydlig process gör att du strukturerat tar dig till en molnbaserad leverans. Vi har tagit fram olika tjänster som ger dig underlag och förutsättningar för att välja rätt väg.

Molnresan - Workshop

Påbörja resan mot molnet genom att diskutera definitioner och begrepp för att skapa samsyn, belysa affärsnyttor och affärsrisker samt identifiera parametrar för att avgöra hur molntjänster passar din verksamhet. Workshopen har som mål att du ska ha god förståelse för vad molnet innebär för din verksamhet. Workshopen leds av en it-arkitekt. 

Läs mer

Office 365 Workshop

Att fastställa behov och nuläge i en verksamhet är viktigt för en lyckad implementation. Med utgångspunkt i Ateas långa erfarenhet av implementationer och många specialister har vi tagit fram en workshop som en perfekt start innan en migrering. Workshopen baseras på Microsofts metodik FastTrack som innebär en snabb och smidig process från start till mål. Användarperspektivet finns också med i workshopen med fokus på hög nyttjandegrad och ett effektivare sätt att arbeta.

En säker väg till Office 365

Vi erbjuder tjänster som hanterar säkerheten och Office 365 på ett kontrollerat sätt.

  • Säkerhetsstrategi: Skapa en övergripande säkerhetsstrategi för att hantera molntjänster.
  • Kravinventering: Inventera och sammanställ krav som gäller för verksamheten.
  • Informationsklassificering: Värdera och klassificera information från gällande krav för att avgöra vilken information som är lämplig för Office 365.
  • Risk- och sårbarhetsanalys: Identifiera vilka risker som finns för att hantera information på ett korrekt sätt baserat på gällande lagar och krav.
  • Utbildning av slutanvändare och administratörer för att säkerställa hantering av informationen i Office 365 på korrekt sätt.
  • Revision av befintlig implementation av Office 365.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer