Laddar meny

Säker infrastruktur

Datacentren ska klara av att hantera virtualisering, automatisering och molntjänster vilket ställer höga krav på tillgänglighet, kapacitet, dynamik samt säkerhet.

Att inte tappa bort säkerhetsfrågan kan vara utmanande när man fokuserar på att skap rätt förutsättningar och arbetssätt för medarbetarna. Ofta blir det svårt att styra åtkomst på ett enkelt sätt och samtidigt ha överblick över de olika säkerhetsfunktionerna (t ex brandvägg, IPS, applikationsbrandvägg m m).

Kravet på spårbarhet ökar! Möjlighet till prioritering av incidenter baserat på risk, snarare än i den ordning de kommer är viktigt.

I Ateas säkerhetserbjudande är samarbetet med ledande leverantörer viktigt.

  • Säker och rollbaserad åtkomst - för behörigheter till resurser baserat på vem användaren är, hur och varifrån uppkoppling sker och hur säker klienten är.
  • Konsoliderade säkerhetsfunktioner (t ex applikationskontroll, brandvägg, IPS m m) – ger ökad möjlighet till kontroll/uppföljning- ofta till en lägre kostnad
  • Minskad risk i kritiska system - bestäm exakt vad som får exekveras och inför en robust "change-control".
  • Ökad spårbarhet och prioritering - genom logghantering och logganalys skapas underlag för kontroll och åtgärder

Vi tar ansvar för hela leveransen av klientsäkerhet med konsulttjänster för design, implementation och support.

Jag vill få mer information

?
?


Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter

Ateas specialister på it-säkerhet levererar säkerhetsfunktioner som konsekvent följer era verksamhetskrav. Vi tillhandahåller kunskap och tjänster för it-säkerhet tillsammans med produkter från de största tillverkarna på marknaden i en komplett lösning.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer