Laddar meny

Gör dig redo för GDPR

Vi på Atea hjälper dig att få kontroll på vart ni befinner er, vart ni är på väg samt hur ni når dit. Vi skapar även ett antal dokument som ni behöver för efterlevnad av förordningen. Din organisation kommer att få möjlighet till riktad utbildning kring GDPR baserat på era behov.

Vad innebär GDPR?

Personuppgifter ska och får behandlas enligt de sex grundprinciper som GDPR förordar. Alla medborgare inom EU får en gemensam datalagstiftning där skyddet av personuppgifter blir prioriterat. Processerna för detta följer med standardiserade metoder för informationssäkerhet. Struktur, ansvar, roller och mandat kommer att bli tydligare. 

Läs mer

Vi hjälper dig i arbetet med GDPR

Vi arbetar enligt en strukturerad och pragmatisk modell bestående av moduler som individuellt eller sammansatta underlättar för din verksamhet att tillmötesgå kraven från GDPR. Det är en kontinuerlig process där verksamheten får stöd efter verksamhetens behov.

Vi utgår från verksamhetens behov och hjälper till med att få redan fungerande processer att även fungera under GDPR.

En viktig del i arbetet med GDPR är det slutliga införandet av de dataskyddskontroller och processer som verksamheten behöver anpassa sig till beroende på exempelvis komplexitet, volym och geografisk spridning. Inom detta område har vi lång erfarenhet.

Att anlita Atea innebär även att du får tillgång till den breda kompetens som finns inom hela bolaget.

Utbilda dina medarbetare

Vi erbjuder en webbaserad kurs i GDPR som ger hela verksamheten bättre förståelse för GDPR och konkreta tips på vad man skall tänka på.

Läs mer

Dataskyddsombud

Vi kan tillhandahålla ett dataskyddsombud som stödjer organisationen, samverkar med befintliga processer, deltar i säkerhetsarbetet från början och som uppfyller de interna och externa krav som finns idag och imorgon.

Läs mer

Carl-Magnus Brandt
Specialist Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer