Laddar meny

Den mobila användaren

Dina användare blir allt mer mobila både innanför och utanför företagets väggar. Aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt blir allt vanligare.

Personliga arbetsytor blir ovanligare, användaren sitter och verkar utifrån stundens arbetsuppgifter.

Den mobila användaren tar med sig sina enheter, både företagsägda och privata med en förväntan att it ändå har möjligheten att hjälpa dem vart de än befinner sig.

Arbetet sker inte nödvändigtvis mellan 8-17. Den mobila användaren får jobbet gjort från den enhet som de tycker passar dem för stunden. Om nödvändiga verktyg eller applikationer inte är tillgängliga här och nu hanteras detta gärna via icke-sanktionerade verktyg och applikationer.

Allt detta kan ses som utmaning men det är snarare en fantastisk möjlighet. För oss på Atea är det en självklarhet att den digitala arbetsplatsen främjar produktivitet där användaren står i centrum utan att för den delen kompromissa på säkerheten.

Produktivitet, dataskydd och regelefterlevnad (compliance) är de fundament som Ateas digitala arbetsplats står på. Vikten av att skydda din information inte bara bäraren av information är kritisk för att lyckas i en allt mer mobil värld.

Hantering av enheter

I och med den stora spridningen av mobila enheter på arbetsplatsen kan medarbetarna arbeta i princip var som helst. För att förbli produktiva kräver den mobila arbetsstyrkan ständig åtkomst till företagsresurser och företagsdata, oavsett plats och enhet. Den här trenden innebär betydande utmaningar för it-administratörer som vill medverka till företagsmobilitet och samtidigt hålla företagsresurser skyddade från obehörig åtkomst.

Behovet av traditionell klienthantering kvarstår men i samma takt som användarna tar till sig ett mobilare arbetssätt ökar behovet av ”Enterprise Mobility Management (EMM)”.

Atea 10 – vägen till nästa generations klientplattform

Moderna operativsystem ska möta dina och kollegornas behov av säkerhet, produktivitet och molntjänster. För att skapa er digitala arbetsplats använder vi oss av en metod vi kallar Atea 10. Med metoden hjälper vi dig att utforma en driftsäker och kostnadseffektiv arbetsplats som kombinerar digital frihet med högsta säkerhetsnivå. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat och väl beprövat koncept för att ta fram en hållbar, behovsstyrd och användarcentrerad design för den digitala arbetsplatsen.

Atea 10 består av fem delar:

  1. Kartlägg behoven (Workshop)
  2. Testa funktionerna (Proof of Concept)
  3. Anpassas för användaren (Design)
  4. Rivstarta utrullningen (Implementation och Utrullning)
  5. Stöd med drift och förvaltning (Drift och Förvaltning)

Enterprise Mobility Management (EMM)

För att släppa loss den fulla potentialen hos era användare krävs tillgång till företags-appar och dokument. Oavsett om användarna har företags- eller privatägda smarta telefoner, surfplattor eller datorer, kan man inte kompromissa om vare sig säkerhet eller innehåll i de mobila enheterna. Med en EMM-lösning kan ni som företag, på ett säkert och kontrollerat sätt, ge era användare precis de förutsättningar som krävs för ett säkert och mobilt arbetssätt.

Leverantörer vi arbetar nära med är Citrix, VMware, Mobile Iron, Good Technologies, IBM, Microsoft m.fl.

Läs mer om EMM

Virtuella klienter - valfrihet för användaren och avlastning för it

Virtuella arbetsplatser innebär åtskilliga fördelar för användaren och för organisationen som helhet. Användarens arbetsyta anpassas individuellt samtidigt som verksamhetens administration centraliseras. Resultatet: it-avdelningens arbetsbelastning minskar markant och användarnas valfrihet ökar då de kan välja att arbeta från vilken enhet som helst.

Inbyggd säkerhet

Vid exempelvis en datorförlust kan användaren riskfritt ansluta sig till sin arbetsyta genom vilken annan enhet som helst (hemmets, hotellets etc.). Eftersom data inte lagras på den lokala enheten utan finns centralt når användaren all information och alla sina applikationer direkt från valfri enhet. Risken att obehöriga kommer över information från den stulna datorn är minimal. Atea har lång erfarenhet av virtualisering för klient- och en väldefinierad arbetsprocess för införande av dess projekt.

Fördelar

  • Centraliserad administration
  • Trygg och säker klientplattform
  • Flexibel arbetsmiljö
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer