Hoppa till huvudinnehåll

Systemutveckling

Få behovsanpassade lösningar, som Atea utvecklar och förvaltar över tid, i takt med er verksamhets digitaliseringsresa.

Vad gör vi inom Systemutveckling

Levererar och utvecklar behovsanpassade lösningar genom verksamhetsanalys och mjukvaruutveckling. Vi kan hantera hela livscykeln från att identifiera och realisera strategiska och taktiska effekter i organisationers verksamheter till att förverkliga dessa lösningar genom vår beprövade utvecklingsprocess.

Vi kan även erbjuda förvaltning av applikationer och lösningar genom vårt DevOps-team.

Mer om DevOps

Kompetensområden inom Systemutveckling

Kompetensområden

Så jobbar vi med Systemutveckling

Vi följer vår egen process "Atea Innovationsprocess" som har 5 steg.

Beroende på hur långt du hunnit med er utmaning, så hoppar vi in på lämpligt steg i processen, och hjälper er därifrån.

De första två stegen utförs oftast av våra verksamhetsutvecklare, som hjälper till att hitta en lösning och tar fram estimat och offert.

När ni vill gå vidare med ett projekt, och bygga den tänkta lösningen, utförs detta av våra systemutvecklare och projektledare i stegen 3 och 4.

En färdigutvecklad applikation eller ett befintligt system måste förvaltas och vidareutvecklas under hela applikationens livscykel. Detta utförs i steg 5 av vårt DevOps-team som har detta fokus.

Process

 1. Analysera möjligheterna: Ofta ett första inledande möte.
 2. Övergripande behovsanalys: Workshop med er från verksamheten som sedan leder till estimat och offert.
 3. Fördjupad kravinsamling: Förstudie eller första iterationen i ett systemutvecklingsprojekt.
 4. Utveckling och införande: Här bedrivs systemutveckling enligt SCRUM, samt införande av den färdigutvecklade lösningen.
 5. Förvaltning och vidareutveckling: En färdig applikation måste förvaltas och vidareutvecklas under hela sin livstid.

 

Målgrupp

Målgrupp

Verksamheter som till exempel behöver hjälp med något av följande:

 • Förstudier och utredningar innan en applikation tas fram
 • Designförslag, Prototyper och Proof-of-concepts (PoC)
 • Systemutveckling, både nyutveckling och hjälp med befintliga applikationer
 • Integrationer mot befintliga system
 • Förvaltning av nyutvecklad eller befintlig app eller lösning

Nyttan för dig

Varje projekt är unikt och löser en specifik utmaning eller ett specifikt problem.

Några exempel:

 • Spara pengar
 • Frigöra tid
 • Öka tillgänglighet
 • Nå ut till fler
 • Ändra image

Nytta

Innehåll

 • Analysera möjligheterna
 • Övergripande behovsanalys
 • Fördjupad kravinsamling
 • Utveckling och införande
 • Förvaltning och vidareutveckling
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer