Hoppa till huvudinnehåll

Den digitala förändringsresan går i snabbare takt än någonsin och det digitala landskapet utvecklas lika fort. Händelser i omvärlden som pandemi och globala kriser driver utvecklingen framåt och det är inte alltid lätt för organisationer att prioritera vad man ska satsa på, det är inte heller självklart att man förberett organisationen på att ställa om och anpassa sig efter förutsättningarna. Det kan vara svårt att veta hur och vad man ska prioritera samt hur man ska rusta sin organisation för hållbara förändringar.  

Ledarskap i ständig förändring

Vilken typ av ledarskap och kultur krävs då för att leda i ständig förändring? Och hur ska man tänka som organisation för att få ut den största nyttan av tekniken och skapa hållbara förändringar? 

I tider av ständig förändring krävs ett ledarskap där man inte alltid vet resultatet av sina investeringar. Det krävs då mod, öppenhet och närhet till verksamheten. Det kräver en kultur och ledarskap som har förståelse för att det är medarbetarnas beteenden som måste förändras för att få ut det bästa ur tekniken.   

Det är tre delar som måste tas hänsyn till vid förändringar: 
Process + människa + teknik = hållbar förändring 

Hemläxa + mod = balansgång

Genom att se över sina processer och identifiera vad man kan automatisera/effektivisera skapar man sig en gemensam bild av var det gör ont och vilka delar/processer som ger mest värde för insatsen som man bör prioritera.

Därefter fokuserar man på vilket verktyg som passar för processen, istället för tvärtom. Vilket verktygen är det som organisationen har behov av? Det tar längre tid att göra sin hemläxa med processer och prioritering, men man tjänar på det i förlängningen istället för att bara introducera ett nytt verktyg som kanske inte möter de behov verksamheten har.  

Nästa fråga är, vilka medarbetare ingår i processen och påverkas av förändringen? Och hur får vi med dem på resan så de anammar nya sätt att arbeta eller hur det nya verktygen påverkar dem. Parallellt får man scanna av det digitala utbudet, och bara det kan vara en djungel.

Tre tips för ett bättre ledarskap

  1. Var modig! Då förändringar sker snabbt vet vi inte vilka behov vi har om ett år, därför måste vi ha modet att fatta beslut på lösare grunder. Skapa en kultur där det är OK att misslyckas, det är då vi lär oss samt utvecklar organisationen. 
  2. Fokusera på kunden/medborgarens behov! Istället för att fokusera internt, fokusera på kundens/medborgarens utmaningar och hur vi kan underlätta för dem. 
  3. Involvera! Ha örat nära rälsen och skapa utrymme för medarbetare att dela med sig av förslag, använd den kompetens som finns i organisationen. Uppmuntra att testa!