Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet
Informationssäkerhet GDPR Säkerhet

Utbildning inom informationssäkerhet och GDPR

Vi på Atea erbjuder utbildning i klassrum samt webbaserade kurser i informationssäkerhet och GDPR tillsammans med vår utbildningspartner Junglemap genom deras koncept NanoLearning. Bakgrunden är att många organisationer håller på att förändra sitt arbetssätt runt informationssäkerhet och GDPR.

Vår e-learningutbildning ger hela företaget bättre förståelse för GDPR och riskerna med informationshantering och konkreta tips på vad man skall tänka på. Det handlar om att medvetandegöra och hjälpa användarna att göra rätt saker, inte att förmana, förbjuda eller hindra.

Erbjudandet riktar sig till verksamheter som
 • ​​​​​Önskar sig en utbildning som är anpassad till alla på företaget
 • Önskar sig en utbildning som passar alla branscher oavsett storlek på företaget
 • Önskar sig en utbildning som levereras enkelt via mail och web samt i klassrum

E-learning informationssäkerhet - standard

Målgrupp:

Alla verksamheter.

Innehåll:

 • Ett års tillgång upp till webbaserade nano-lektioner
 • Paketet innehåller också en introlektion och en avslutslektion. (utöver kunskapsletionerna)
 • Automatiska Email-inbjudningar till varje lektion.
 • Mätbart resultat genom frågor till medarbetarna före och efter kursen.
 • Möjlighet att anpassa kursen (t.ex)
  • Logotype
  • Text/information
  • Ta bort lektioner
  • Lägga till lektioner
  • Lägga in länkar till egna dokument/guider etc.
  • Skapa egna frågor
  • m.m.
 • Hjälp och stöd under hela avtalsperioden med anpassning och utrullning av kursen

Utbildning GDPR

Atea erbjuder en klassrumsledd och webbaserad kurs i GDPR som ger hela företaget bättre förståelse för GDPR och konkreta tips på vad man skall tänka på.

Syftet med utbildningarna är att ge er och personalen grundläggande kunskaper i den nya lagstiftningen och hur ni enklast applicerar förändringarna samt möjligheten att fördjupa och special anpassa utifrån era behov eller för en specifik roll/avdelning. Utbildningarna förbereder alla som på någon nivå arbetar med personuppgifter, på den nya lagstiftningen.

Kursen belyser viktiga förändringar och steg mot efterlevnad samt hjälper dig att:

 • Få upp ämnet på dagordningen, i hela verksamheten.
 • Upprätta grundläggande kunskaper om förordningens innehåll och dess praktiska och juridiska konsekvenser.
 • Skapa en medvetenhet som ger stöd till nyckelpersoner i förändringsarbetet.

Klassrumsledd utbildning -GDPR

Atea erbjuder en klassrumsledd utbildning som kan anpassas beroende på vilka roller som finns i organisationen eller kunskapsnivå på deltagare.

Agenda kan anpassa men innehåller alltid:

 • Vad är GDPR
 • Vad innebär förordningen
 • Hur ska förordningen efterlevas

Atea Nanolearning GDPR

Atea erbjuder din organisation en webbaserad kurs med 11 korta lektioner om max fem minuter per avsnitt som skickas med e-post till medarbetarna, normalt en gång i veckan.

Exempel på ämnen som berörs:
Välkommen till GDPR - EUs nya dataskyddsförordning

 • Vad menas med personuppgifter
 • Personuppgifter måste behandlas enligt lag
 • Laglig personuppgiftshantering: Vilka är involverade?
 • Vi behöver personuppgiftsbiträdesavtal
 • Medborgare får utökade personliga rättigheter
 • Att rapportera incidenter: När ett brott inträffar
 • Personuppgiftshantering - vilka risker finns?
 • Integritet först - i tjänster och lösningar
 • Sammanfattning och vad ska vi göra?
 • Utvärdering – personuppgiftshantering

Målgrupp

Organisationer som vill arbeta proaktivt med nya personuppgiftslagen och behöver utbilda sina anställda om hur man hanterar personuppgifter.

Varför Atea

Varför Atea

Atea har stor erfarenhet av att arbeta systematiskt med informationssäkerhet inom både offentlig och privat verksamhet. Atea är certifierad enligt ISO 27001 med våra datacenter vilket ställer höga krav på både verksamhet och genomförande.

Atea hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar, uthyrning av säkerhetspersonal till slutlig certifiering enligt ISO 27001. Vi gör det över hela landet genom våra informationssäkerhetsexperter. På det sättet gör vi hela Sverige säkrare.

Tryggt med Atea som partner:

 • Atea är Sveriges ledande leverantör av säkerhetslösningar.
 • Vi satsar kontinuerligt på utbildning och vidareutveckling av våra konsulter.
 • Atea använder standardiserade metoder för att genomföra tjänsterna vilket borgar för kvalitet och träffsäkerhet i leveransen.
 • Uppdragen bemannas av konsulter med lång erfarenhet i branschen vilket är en förutsättning för att leveransen ska bli så bra som möjligt.

Kontakta gärna mig

Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Concept Manager

Tillbaka till Säkerhet