Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Säker väg till molnet

Säker väg till molnet är en metodik för att gå igenom aktiviteter som laglighetskontroll, informationsklassificering och riskanalys för en säker förflyttning till en molntjänst.

Säker väg till molnet

Säker väg till molnet riktar sig till dig som ska börja använda en molntjänst eller funderar på att flytta verksamhetssystem till molnet. Syftet är att fånga upp och genomföra de informationssäkerhetsmoment som måste göras för att en organisation ska använda molntjänster på ett genomtänkt sätt.”

Informationssägaren bör säkerställa att molnleverantören hanterar informationen i enlighet med de krav som ställs externt i form av lagar och förordningar samt internt i form av till exempel styrande dokument.

Resultatet blir en sammanställning av de legala krav som gäller samt vilka risker som finns rörande en förflyttning till molntjänsten.

Linus Martinsson, it-chef i Torsås kommun

Torsås kommun säkrade informationen tidigt i molnresan

Att anlita konsulter med spetskompetens ledde till ett högt engagemang bland medarbetarna. Det berättar Linus Martinsson, it-chef i Torsås kommun. Här beskriver han hur kommunen, steg för steg, har stärkt informationssäkerheten.

Torsås kommun i sydöstra Småland hade bestämt sig för att införa Office 365 – och ville göra molnresan så säker som möjligt. Därför valde de att börja med momentet ”Säker väg till molnet” tillsammans med Atea, vid årsskiftet 2019/2020.

Läs om Torsås kommun

Målgrupp
  • Ledning
  • Säkerhet
  • Informationssäkerhet

 

Nytta och effekt

Du får kontroll och en över de legala krav som ställs samt vilka risker som finns rörande en förflyttning mot molntjänster.

 

Innehåll
  • Säkerhetsstrategi
  • Kravinventering
  • Informationsklassificering
  • Risk- och sårbarhetsanalys 
  • Revision

 

Innehåll

Säkerhetsstrategi: Vi skapar en övergripande säkerhetsstrategi för att hantera molntjänster.

Kravinventering: Vi inventerar och sammanställer de krav som gäller för er verksamhet.Informationsklassificering: Vi värderar och klassificerar information utifrån kraven för att avgöra vilken information som är lämplig för molntjänsten.

Risk- och sårbarhetsanalys: Vi identifierar vilka risker som finns för att hantera information på ett korrekt sätt baserat på lagar och krav.

Revision av befintlig implementation av molntjänsten.

Carl-Johan Ekelund

Tillbaka till Säkerhet