Tillbaka till Säkerhet
Informationssäkerhet Säkerhet

Säker väg till molnet

Molntjänster blir mer och mer aktuellt för våra kunder. Vid en förflyttning eller nyttjande av molntjänster finns det mycket att tänka på avseende säkerhet.

Säker väg till molnet är en metodik för att gå igenom nödvändiga aktiviteter som laglighetskontroll, informationsklassificering och riskanalys för en säker förflyttning till en molntjänst. Resultatet blir en sammanställning av de legala krav som ställs samt vilka risker som finns rörande en förflyttning mot molntjänster.

Tjänsten är modulärt uppbyggd och är anpassningsbar utifrån kundens situation och behov och vilken molntjänst som skall nyttjas.

Erbjudandet riktar sig till kunder inom privat och offentlig sektor som:

  • ska börja använda en molntjänst vilken kan vara en molnserver som t.ex. Azure, Amazon eller en färdig molntjänst som Office 365 eller Google Apps.
  • funderar på att flytta verksamhetssystem som t.ex. ekonomisystem, CRM-system till molnet.

En risk- och sårbarhetsanalys med Atea innebär:

  • Säkerhetsstrategi: Skapa en övergripande säkerhetsstrategi för att hantera molntjänster.
  • Kravinventering: Inventera och sammanställ krav som gäller för verksamheten.
  • Informationsklassificering: Värdera och klassificera information från gällande krav för att avgöra vilken information som är lämplig för molntjänsten.
  • Risk- och sårbarhetsanalys: Identifiera vilka risker som finns för att hantera information på ett korrekt sätt baserat på gällande lagar och krav.
  • Revision av befintlig implementation av molntjänsten
Tillbaka till Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer