Tillbaka till Säkerhet
riskanalys sårbarhetsanalys Säkerhet

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Vad är RSA?

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är en tjänst som hjälper er att identifiera och värdera risker, identifiera hot och sårbarheter som kan påverka er verksamhet samt minimera riskerna till en acceptabel nivå genom definition av nödvändiga säkerhetsåtgärder. Atea har en framtagen metodik för att gå igenom nödvändiga aktiviteter såsom riskidentifiering, riskvärdering och riskbehandling.

Med en risk- och sårbarhetsanalys får ni en översikt över kraven på din verksamhet. Atea erbjuder en process med aktiviteter och stöttar er under hela processen med både teknik- och informationssäkerhetskunnig personal. RSA-tjänsten är modulärt uppbyggd och anpassningsbar utifrån din verksamhets situation.

Atea erbjuder risk- och sårbarhetsanalyser där slutmålet är:
  • att stödja kunden för att kunna fatta riskbaserade beslut
  • identifiering av organisationens behov beträffande informationssäkerhetskrav
  • identifiering, mätning, styrning, rapportering och kontroll över de risker som kan inträffar
  • efterlevnad av standarder och/eller lagstiftningfterlevnad av standarder och/eller lagstiftning 

 

Tillbaka till Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer