Tillbaka till Säkerhet
SIEM Logghantering Säkerhet

Logghantering & SIEM som tjänst

Skapa snabbt värde, intelligens och synlighet med ett modernt logghanteringsverktyg. Atea SIEM (Security Information Event Management) som tjänst hjälper dig hela vägen.
SIEM hjälper dig
 • Ta kontroll över det som händer i infrastrukturen
 • Skapa överskådlighet
 • Med incidenthantering
 • Säkerställa uppfyllnad av regelverk som t.ex. ISO27001
 • Automatisera
 • Arkivera loggar

Atea SIEM (Security Information Event Management) som tjänst är en heltäckande tjänst för logghantering och logganalys där du inte behöver investera i dyr infrastruktur och djup kompetens.

Tjänsten innebär att Atea samlar in dina logghändelser från utvalda system via en virtuell eller fysisk kollektor hos dig, skickar dessa till Ateas datacenter, analyserar loggarna och visar resultatet. Ett omfattande regelverk genererar larm och uppmärksammar potentiella säkerhetsincidenter för dig. Detta ger god överblick och spårbarhet i din miljö, vilket i sin tur leder till stora fördelar inom säkerhet, regelefterlevnad och drift.

Funktioner som du får tillgång till

 • Anpassningsbar rapportering.
 • Samlad vy av säkerhetshändelser, grupperad per utredning.
 • Vyer för enskilda eller flera användare.
 • Normalisering av händelser över olika system.
 • Kraftfullt sökverktyg.
 • Flexibel larmfunktion baserat på rigoröst regelverk eller egna önskemål.
 • Avvikande användarbeteende baserat på dynamisk poäng och maskininlärning.
 • Möjlighet att nyttja banbrytande kognitiv säkerhet för att snabba upp och underlätta säkerhetsutredningar.

Atea SIEM som tjänst lägger stort fokus på intelligens och möjligheten att assistera och prioritera dina händelser, så att du kan spendera mer tid med att utnyttja dess värden.

Tillbaka till Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer