Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) fungerar som ett stöd för styrning av informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet. Det ger er riktlinjer och förutsättningar för ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Få ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete

LIS är den del av ledningssystemet som styr informationssäkerheten i verksamheten. LIS grundar sig på den globala standarden i ISO/IEC 27000-serien som omfattar informationssäkerhet, riskanalyser, fysisk, teknisk och organisatorisk säkerhet. Det innebär att metodiken är dokumenterad, etablerad och accepterad av experter inom området samt att den kontinuerligt uppdateras.

LIS består av flera områden som bidrar till att det systematiska informationssäkerhetsarbetet förbättras.

Ledningens engagemang och resurser från avdelningen är förutsättningarna för ett lyckat införande samt att målbilden är realistisk.

 

 

 

Målgrupp
 • Myndigheter, regioner, kommuner och lärosäten
 • Bank och finans
 • Casino och spelbranschen
 • Telekommunikationsleverantörer
 • Verksamheter som tillhandahåller tjänster inom till exempel outsourcing
 • Verksamheter som har andra krav från till exempel Dataskyddsförordningen (GDPR), PCI DSS och den sk NIS-lagen där ett LIS är en förutsättning för rätt säkerhet

 

Nytta och effekt
 • Bidrar till att det systematiska informationssäkerhetsarbetet förbättras och att står ni väl rustade för både befintliga och framtida krav.
 • Underlättar ert arbete inom ramen för GDPR.
 • Förbättrar möjligheterna att externt bedöma informationssäkerheten och revidera denna på ett enhetligt sätt.

 

Innehåll

Atea har kunskap, erfarenhet och möjlighet att hjälpa er inom följande områden:

 • Projektledning
 • GAP-analys
 • Styrning
 • Riskanalys
 • Säkerhetskontroller
 • Införande
 • Förvaltning
 • Stöd inför granskning/certifiering

 

Ett lyckat LIS-införande steg för steg

Förutsättningar för ett lyckat införande är att målbilden är realistisk och accepterad samt att ni har ledningens engagemang samt resurser från avdelningen.

Vi gör detta tillsammans med er i verksamheten i projektform och ser till att ni får tillgång till kompetenser inom området utifrån projektets faser.

Steg 1 - Förbereda

Steg 2 - Analysera

Steg 3 - Utforma

Steg 4 - Införa

Steg 5 - Förbättra

Steg 6 - Följa upp

För rådgivning kontakta

Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Concept Manager

Tillbaka till Säkerhet