Tillbaka till Säkerhet
LIS ISO 27001 Säkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet - LIS

Atea hjälper er att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på den internationella standarden ISO/IEC 27001:2013 anpassat till era behov.

Atea hjälper er att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på den internationella standarden ISO/IEC 27001:2013 anpassat till era behov.

Varför ledningssystem för informationssäkerhet? 

Atea har stor erfarenhet av säkerhetsarbete och har hjälpt ett stort antal kunder med bl a GDPR-efterlevnad. I de fall kunden antingen följer eller är certifierad enligt ISO 27001 har arbetet med GDPR-efterlevnad inte varit någon större utmaning. De allra flesta av de kontroller eller säkerhetsåtgärder som krävs för att efterleva GDPR ingår i ISO 27001 och därmed redan införda. 

Genom ett riskbaserat, systematiskt och metodiskt säkerhetsarbete där kontinuerlig förbättring naturligt ingår står ni väl rustade för både befintliga och framtida krav.

Varför Atea

Atea har stor erfarenhet av att arbeta systematiskt med informationssäkerhet inom både offentlig och privat verksamhet. Atea är certifierad enligt ISO 27001 med våra datacenter vilket ställer höga krav på både verksamhet och genomförande.

Atea hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar, uthyrning av säkerhetspersonal till slutlig certifiering enligt ISO 27001. Vi gör det över hela landet genom våra informationssäkerhetsexperter. På det sättet gör vi hela Sverige säkrare.

Tryggt med Atea som partner:

  • Atea är Sveriges ledande leverantör av säkerhetslösningar.
  • Vi satsar kontinuerligt på utbildning och vidareutveckling av våra konsulter.
  • Atea använder standardiserade metoder för att genomföra tjänsterna vilket borgar för kvalitet och träffsäkerhet i leveransen.
  • Uppdragen bemannas av konsulter med lång erfarenhet i branschen vilket är en förutsättning för att leveransen ska bli så bra som möjligt.
Tillbaka till Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer