Hoppa till huvudinnehåll

IT-rättsjurist

IT-rättsjurist - en kompetens med djup kunskap och lång erfarenhet inom både juridik, informationssäkerhet och verksamhetskännedom och är en naturlig länk mellan verksamhetens behov och regelefterlevnad.

IT-rättsjurist – en nyckelkompetens i er digitaliseringsresa

I dagens digitala utveckling kan det mesta utvecklas med teknik av något slag. Det är inte tekniken som kan bromsa en verksamhets utveckling utan frågan blir i flertalet fall hur tekniken förhåller sig till lagar och regler dvs. hur verksamheten är, förblir compliant. I takt med att det kommer nya tekniska lösningar på marknaden så ökar också mängden regler och bestämmelser vilka kan vara svåra att förstå, tolka och applicera för en verksamhet. Det är inte lätt för verksamheter idag att hitta en kompetens som kan hantera både juridiken, informationshantering, säkerhet och affären och verksamheten.

Vi erbjuder kompetens med djup kunskap och lång erfarenhet inom både juridik, informationssäkerhet och verksamhetskännedom i flertalet branscher inom både den privata som den offentliga sektorn.

IT-rättsjuristen – er möjliggörare

Vi hjälper våra kunder med – förutom individuell juridisk rådgivning i enskilda frågeställningar:

  • nulägesanalyser/gap
  • avtalsgranskning
  • ledningsgenomgång
  • rättsutredning
  • cyber- informationssäkerhet
  • säkerhets genomlysning och Risk Management.

Ni erhåller våra rekommendationer och kan efter era egna förutsättningar fatta genomtänkte beslut som passar er verksamhets- IT-strategi och framtida utveckling.

Våra IT-rättsjurister har primärt hela Sverige som arbetsfält men vi samarbetar också med våra nordiska grannländer i de fall det rör sig om gemensamma regleringar som tex. GDPR.

Webinar "IT-rättsjurist – en nyckelkompetens i er digitaliseringsresa"

💡 I det här webinaret kommer Ateas seniora IT-rättsjurister och Informationssäkerhetskonsulter berätta om tjänsten ”IT-rättsjurist”, och hur den kan kombineras med informationssäkerhet- och IT säkerhetsarbete. De delar också med sig av sin erfarenhet i liknande roller och tjänster.

Ta del av webinaret

Kontakta mig om it-rätt

Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Concept Manager Information Security