Tillbaka till Retail
retail VR Digital arbetsplats

VR som plattform – helt nya möjligheter

Vår tjänst VR som plattform öppnar upp för helt nya möjligheter.

VR som plattform innehåller

Skärm

Dator

Tangentbord

Mus

VR headset med tillbehör

Hantering och uppdatering av plattformen

VR-mjukvara (firmware/VR-HW, OS)

Grundläggande support (Trygg-PC)

Tjänsten kräver endast nätverkskoppling som är tillgänglig för Atea/HiQ. VR som plattform innehåller också en förenklad starthantering av innehåll för att oteknisk personal enkelt ska kunna hantera produkten. Plattformen är byggd på en öppen standard så att det går att både producera eget material som film eller köpa kommersiella innehåll/program.

Fördelar med VR som plattform

Verksamheten och it-avdelningen kan hyra in den senaste tekniken som en tjänst utan att behöva göra en investering eller skaffa specialistkompetens på ett nytt och snabbrörligt område. Verksam- heten får direkt verksamhetsnytta från dag 1. It-avdelningen har möjlighet att komma igång med utvärdering av den nya VR-tekniken och dess tillämpningar redan från start utan att behöva djupdyka i underliggande teknik.

Så fungerar VR som plattform

Vår tjänst VR som plattform öppnar upp för helt nya möjligheter. Virtuell verklighet (VR) är en datateknik som replikerar en miljö, verklig eller inbillad och simulerar användarens fysiska närvaro samt miljö. Vår tjänst ger möjlighet att använda VR-material utan att behöva utöka it-avdelningens resurser. VR som plattform är en managerad tjänst som levererar en enkel och väl fungerande paketering för VR (appliance).

Målgrupp

VR som plattform vänder sig till alla verksamheter som vill börja utnyttja VR- teknik för publikt tillgängliga applikationer eller vill börja testa och utforska möjlig- heterna med den nya VR-tekniken.

Tillbaka till Retail
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer