2020-04-01

”Kriser gör oss innovativa, men det gäller att hänga i”

Stefan Fasth, chef Innovation Management, Atea: I akuta kriser föds många goda idéer. Men det gäller att fortsätta med innovationsarbetet, även när allt går tillbaka till ett normalläge. Det menar Stefan Fasth, ansvarig för Innovation Management på Atea.

Ulrika Nybäck Journalist

Den första februari tillträdde Stefan Fasth sin tjänst som chef för Innovation Management. Dagen innan, 31 januari, upptäcks det första Corona-fallet i Sverige. I februari och mars drabbar Covid-19 världen på ett sätt som ingen kunnat förutspå.

– Den här är en enorm kris på så många plan. Men mitt i krisen ser jag några positiva tecken. Som att digitaliseringen har fått en rejäl knuff framåt. Plötsligt blir det tydligt hur avgörande digitala lösningar är för att samhället ska fungera. Det är också inspirerande att se människors kreativitet, innovationskraft och hur vi samarbetar för att ta oss igenom krisen, säger Stefan Fasth.

Ska uppmuntra och sporra innovation

Trots den rådande pandemin har Stefan Fasth och hans kollegor lyckats behålla fokus på att utveckla Innovation Management Office, och uppdraget har blivit än mer viktigt.

Hela syftet med verksamheten är att det ska vara enkelt för Ateas kunder och medarbetare att vara innovativa. Den som har ett har förslag på hur något kan bli bättre eller effektivare, ska känna sig trygg med att idén hamnar i rätt händer och att den får goda förutsättningar att utvecklas.

– Det handlar dels om att skapa processer och ramverk, men också om att möjliggöra, coacha och röja hinder som står i vägen för utveckling, säger Stefan Fasth.

Struktur för utveckling och innovation

De senaste veckorna har han jobbat intensivt med att utforma en verksamhet som på bästa sätt kan ta emot, bedöma, analysera, utveckla och realisera de idéer som kommer in till Innovation Management Office på Atea.

I korta drag kommer processen att se ut så här: En kund eller medarbetare som har en idé, eller ett problem, tar kontakt med Innovation Management Office. Här filtreras och sorteras förslagen och landar hos det team inom Atea som är bäst lämpad att ta dem vidare.

– Vi håller på att implementera en lösning som även gör det möjligt för människor med olika kompetenser och perspektiv att diskutera, komma med input och förslag, ungefär som vid Crowdsourcing, förklarar Stefan Fasth.

När en idé har potential att i förlängningen skapa värde, bildas teamet (som nämns ovan), och den person som initierade idén bjuds in att delta. Gruppen analyserar och utvecklar förslaget och en enkel prototyp byggs snabbt för att testas och utvärderas.

– I slutet av mars är Innovation Management Office redo för att ta emot idéer från kunder och medarbetare. Alla förslag på hur vi kan utveckla nya erbjudanden välkomna. Det viktigaste kriteriet är att idén löser ett problem som våra kunder har eller att vi fångar upp en möjlighet.

Digitala lösningar som varit värdefulla under pandemin

I akuta lägen behöver vi tänka nytt och agera snabbt, därför har vi sett många innovativa lösningar i kölvattnet av Corona-pandemin. Här är några exempel på lösningar som Atea hjälpt sina kunder få på plats de senaste veckorna.

Uppkopplade luftslussar. Svenska sjukhus behövde snabbt fler luftslussar mellan avdelningar, för att förhindra smittspridning. I dessa slussar behöver vårdpersonalen uppkoppling för att kunna utföra sitt jobb. Atea har bidragit med bland annat VPN-förbindelser och Citrix-lösningar.

Distansundervisning. Atea har också stöttat universitet, högskolor och gymnasieskolor runt om i landet, så att pedagoger, lärare och professorer ska kunna bedriva undervisning på distans.

Digital regionstämma. Atea har de senaste veckorna hjälpt LRF i Jönköping med en lösning för votering på distans så de inte behövt ställa in sin regionstämma.

Flödet: från idé till ny tjänst eller produkt  

De senaste månaderna har Stefan Fasth och hans team testkört ett antal idéer för att se till att processen fungerar som det är tänkt.

– En konkret idé som vi utvecklar just nu handlar om hur Atea kan erbjuda en smidigare och mer inspirerande upplevelse när man bokar och använder mötesrum, säger Stefan Fasth.

Allt började med att en medarbetare på Atea noterade hur vanligt det var att blev frustrerade Det rörde sig om hur krångligt det var hitta en tid när alla kan, utmaningen att hitta ett rum som är lämpligt för uppgiften och att tekniken inte var likvärdig i alla rum, vilket gjorde det tidskrävande att komma igång med mötet.

– Vi inledde arbetet med att själva göra en så kallad kundresa, där vi noterade vår egen upplevelse av att boka och genomföra möten. I nästa steg skrev vi ned allt vi önskade och behövde, exempelvis att rummet automatiskt bokas om när tiden gått ut eller att du får tips på vilka rum som är lediga.

Från missnöje till ny tjänst för mötesbokning

Missnöjet med mötesrummen har lett till en ny tjänst som innehåller flera smarta funktioner som inte finns på marknaden idag.

– Allt vi gör inom Innovation Management handlar om att förstå kundens eller medarbetarens utmaning eller problem – och utifrån det utveckla något som blir bättre, smidigare eller mer lönsamt.

Utvecklingen får en skjuts framåt 

Det är dags att runda av intervjun och Stefan stänger av videofunktionen, då ljudet laggar lite. När så många människor jobbar hemifrån samtidigt uppstår nya utmaningar som kräver innovativa lösningar.

När krisen lagt sig kommer vi att kunna dra många lärdomar av det som hänt, tror Stefan Fasth.

– Vi kommer att se många innovationer framöver. Men även existerande lösningar, som ännu inte slagit igenom, kommer att utvecklas och börja användas. Ta medicinrobotar som exempel. De gör det möjligt för multisjuka och äldre att få sin medicin utan risk att bli smittad av en människa.

– Och så tror jag att vi kommer att uppskatta det fysiska mötet på ett annat sätt. Nu vet vi att vi inte kan ta dem för givna.