2020-10-05

Guidar organisationen genom automatiseringsprojekt med engagemang och kunskap

När Atea påbörjade ett omfattande automatiseringsprojekt med målet är att frigöra minst 100 000 timmar per år behövdes en specialist som kunde leda och planera projektet. Som automationsledare skapar Amanda Näsman möjligheter för verksamheten att själva identifiera vad som kan automatiseras.

Therese Slettengren Journalist
Amanda Näsman

Amandas uppdrag som projekt- och automatiseringsledare för det interna projektet 100 000 timmar går ut på att planera, projektleda och koordinera arbetet kring automatiseringsprocesserna på Atea på bästa tänkbara sätt.

Projektet syftar till att frigöra 100 000 timmar och är en del av Ateas långsiktiga strategi, ett Smartare Atea. En stor del av Amandas tid går ut på att, med en stor del engagemang och sakkunskap, skapa möjligheter för verksamheten att själva identifiera vad som kan automatiseras. 

- Vi ska inte automatisera onödiga processer utan utveckla och förfina våra arbetssätt. Jag vill att alla ska tänka: ”Varför är inte detta automatiserat?” För att komma dit krävs att medarbetarna får rätt förutsättningar i form av kunskap och intresse, men det är också ett ständigt arbete med att utmana befintliga processer, säger Amanda Näsman.

Skapar givande arbetsmiljöer

Drivkraften är att alla medarbetare, tack vare en mer automatiserad vardag, ska kunna lägga mer tid på värdeskapande arbetsuppgifter. Detta gynnar både Ateas kunder och egen verksamhet, men också varje individ som får mer givande arbetsuppgifter och en utvecklande arbetsmiljö.

- På Atea har vi ett väldigt stort kundfokus och genom att frigöra tid från repetitiva, tidskrävande arbetsuppgifter får vi möjlighet att istället ägna oss åt värdeskapande arbete för våra kunder. Det är vad allt kokar ned till i slutänden, säger Amanda Näsman.

Så ska Atea frigöra 100 000 timmar

”Att skala bort onödiga manuella processer, spar också tid för den del av verksamheten som har hög belastning. Istället för att anställa fler medarbetare som utför repetitiva arbetsuppgifter kan vi nyttja resurserna till mer värdeskapande arbetsuppgifter.”

— Attila Fransén, CFO på Atea

Så ska Atea frigöra 100 000 timmar per år

Viktigt med transparens

Att ha många processer för automatisering igång samtidigt, innebär också en viss utmaning. Speciellt när det är så många olika intressenter inkopplade.

- Vi försöker involvera samtliga intressenter genom att vara inkluderande och transparenta. På vårt intranät finns information om projektet, där kan alla följa utvecklingen av frigjorda timmar och skicka in förslag på processer de ser kan automatiseras. Vi har också ett automatiseringsnätverk med representanter utsedda av Ateas olika processägare. Dessa är idag den största källan till identifieringen av nya processer att automatisera.

Värdeskapande arbete

Att Amanda Näsman skulle bli specialist inom just automatiseringar och förändringsledning var inte självklart. Det var först efter ett år som management trainee på Atea där hon fick prova roller och jobb inom olika avdelningar som hon fastnade för möjligheterna inom automatisering.

- Jag insåg att jag kunde hjälpa företag till mer optimerade lösningar och därmed göra deras vardag mer givande och värdeskapande. Att sammanföra olika intressenter och de tekniska möjligheterna kring automatisering kopplat till RPA, systemintegrationer, utveckling av befintliga system, BI och AI är det mest intressanta med jobbet, säger Amanda Näsman.