2019-01-15

Uppsala Grundskolor: ”Lägg extra omsorg på att involvera rätt personer”

Atea är en lyhörd och alert samarbetspartner. Det anser Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare för Uppsala Grundskolor. Kundupplevelsen skulle bli ännu bättre om företaget tydligare betonade vikten av olika perspektiv vid beslut som rör it.

Johan Bentzel

Digitaliseringen inom skolans värld är en ständigt pågående process. Utvecklingen går dessutom mycket fort. Uppsala Grundskolor har sedan länge ett nära samarbete med Atea, som inte minst är ett viktigt stöd i olika utbildningsinsatser. Sara Lundberg, som ansvarar för digitaliseringsfrågorna, har lätt för att samarbeta med Atea. Hon tycker att företaget har ett bra grundkoncept, samtidigt som det finns en stor lyhördhet för synpunkter och önskemål.

Vad är en bra kundupplevelse för dig?

– En bra kundupplevelse handlar både om kommunikation och bemötande. Det ska vara lätt att boka möten och få kontakt. Som beställare kan man ibland även vara låst vid en viss lösning. Då är det viktigt att leverantören vågar utmana och visar andra alternativ som kanske fungerar bättre och inte automatiskt levererar det först begärda. Det spelar ju ingen roll hur bra kontakt jag har med specialistsäljaren om skolledarna upplever att innehållet i en kurs inte är relevant för dem.

Sara Lundberg

– Atea är bra på det, men jag tror att de kan utveckla det ännu mer och vara tydligare i dialogen med oss vilka alternativ de kan erbjuda, ungefär som när man bokar en föreläsare och får välja mellan tre olika föreläsningar. Inför ett nytt läsår borde de också ligga steget före och påminna oss om sina tjänster och berätta om vad som är aktuellt just nu.

Märker du att Atea jobbar mot målet Sveriges bästa kundupplevelse? Vilket värde har det i så fall för din verksamhet?

– Återkopplingar och uppföljningar fungerar mycket bra. Atea hör av sig i lagom intervaller och månar om en kontinuerlig dialog. Jag har många bollar i luften är det bekvämt för mig, att jag slipper jaga dem. Det är också bra att de nästan alltid är två vid varje möte. När vi har planerat våra fortbildningsdagar har jag suttit med både specialistsäljaren och den verksamhetsutvecklare som ansvarar för själva kursinnehållet.

Hur tas dina egna förslag emot?

– Jag får bra respons på mina idéer, som när jag nyligen föreslog att Atea borde ha med en kortfilm i sin kursinbjudan för att på så sätt locka skolledarna att anmäla sig. Min tanke var att skolledarna kanske inte orkar läsa ännu en text i mejlflödet men att en film kan skapa intresse.

Hur kan kundupplevelsen bli ännu bättre?

– Det är mycket viktigt att ha koll på supportärendena. Om det visar sig att vi har köpt datorer som ofta går sönder är det bra om Atea inför nästa upphandling påminner oss om att vi bör överväga en tåligare modell. Om ingen agerar är det lätt att det slår tillbaka mot Atea, trots att det kanske bygger på ett gammalt beslut. Den diskussionen tas nog främst med it-teknikerna, men om man aldrig har stått i ett klassrum med 30 elvaåringar med varsin dator, är det svårt att förstå hur länge man kan förvänta sig att en dator ska hålla.

– Skolan är komplex och det är lätt att man separerar det pedagogiska och det tekniska. Men i en dialog om hårdvaruförsörjningen bör inte bara it-avdelningen medverka, utan också någon från skolverksamheten, så att lösningen uppfyller rätt behov. På samma sätt borde en person från it-supporten vara med när vi planerar pedagogiska utbildningar, för om rektorernas kunskap om ett digitalt verktyg ökar, kan kraven på supportfunktionen bli högre. Att lägga extra omsorg på vilka som sitter runt mötesbordet gynnar både oss och Atea, samtidigt som det höjer hela kundupplevelsen.

Så kan Atea vässa kundupplevelsen!

Enligt Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare, Uppsala Grundskolor.

  • Tillgänglighet. Det ska vara lätt att boka möten och få kontakt.
  • Leverantören bör utmana och visa alternativ som fungerar ännu bättre.
  • Positivt med två konsulter vid varje möte, det bidrar med fler perspektiv och lösningar.
  • Viktigt med konstruktiv respons på idéer som kommer från beställarens verksamhet.
  • Uppföljning av supportärenden hjälper oss se om vi köper rätt produkter och tjänster.
  • Att rätt personer sitter runt mötesbordet bidrar till kunskapsdelning och höjer hela kundupplevelsen.