2019-04-19

Så blir du effektivare och tryggare med backup som tjänst

Ateas Backup som tjänst ger din verksamhet en effektiv och trygg backuplösning, samtidigt som it-avdelningen kan ägna mindre tid åt rutinuppgifter och mer tid åt utveckling. Med snabb återläsning av data kan du vid behov enkelt återställa ditt system till en tidigare version.

 1. Frigör resurser
  När it-avdelningen inte längre behöver avsätta tid för backuphantering kan större fokus läggas på kärnverksamheten. Du frigör tid för mer offensiva och strategiska insatser, som bidrar till verksamhetens utveckling.
 2. Hög kvalitet och trygghet
  Atea är en stark och stabil partner med gedigen erfarenhet. Det dedikerade teamet i Eskilstuna arbetar uteslutande med backup och fortbildar sig löpande inom området. Med Backup som tjänst kan du alltid återställa ditt system till en tidigare version, vilket kan vara räddningen om du blir utsatt för virus eller ransomware.
 3. Trygg förvaring av data
  Verksamhetens data förvaras på två ställen: i backupnoden hos dig som kund och på Ateas servrar, som är inlåsta i ett övervakat och säkerhetsklassat före detta militärt bergrum i Eskilstuna. Överföringen av data skyddas av en brandvägg och är krypterad med en krypteringsnyckel. Hela leveransen är ISO 27001-certifierad enligt de krav som gäller för ledningssystem för informationssäkerhet.
 4. Snabb återläsning
  Vid en återställning av systemet hämtas filerna i första hand från den backupnod som står placerad i din verksamhets lokaler. Det garanterar en snabb återläsning av data och att du enkelt kan få tillbaka data från en server som har havererat. Atea står för all drift, övervakning och underhåll av backupnoden.
 5. Stordrift är kostnadseffektivt
  Att du frigör tid och resurser gör Backup som tjänst till en ekonomiskt fördelaktig lösning. Med Atea som partner har verksamheten alltid ett starkt backupteam i ryggen oavsett om det är vardag eller helg. IBM, som har utvecklat grundprodukten, ser till att mjukvaran är uppdaterad för de senaste kraven och behoven.