2019-06-19

Konsten att skapa värde med information

Data och information är den nya oljan sägs det. Men för att utvinna något värdefullt behöver vi vara kreativa, empatiska och modiga. Unikt mänskliga egenskaper, i en robotiserad tidsålder.

Ulrika Nybäck Journalist
Peter Falk, Atea, spanade om:  Konsten att skapa värde med information
Foto: Dino Soldin

Peter Falk strålar som en sol när han kliver av Kongresshallens stora scen på hotell Tylösand.

– Jag blir verkligen glad av stämningen på Bootcamp. Gränserna mellan vem som är konsult, kund och affärspartner är inte längre viktiga: här är vi branschkollegor, innovatörer och vänner, kommenterar han.

Han har precis levererat en spaning om hur människor, företag och offentliga verksamheter kan skapa värde med data, information och analys.

Fler vågar låta information skapa värde

Vad vill du att deltagarna tar med sig efter din föreläsning?

– Jag hoppas att man känner något, tycker något och gör något. Min upplevelse är att fler har kommit igång och testar olika sätt att låta information skapa värde i verksamheten, jämfört med för ett år sedan. Ett fåtal ser lagar och regler som hinder, men de flesta ser möjligheter och vågar utmana för att komma framåt.

Så skapar du värde med information! 5 tips från Peter Falk
  • Börja med att visualisera, vart vill ni befinna er om 1-3 år? Hur ser idealsituationen ut?
  • Beskriv ert utgångsläge och enas om en vision som har stark attraktionskraft.
  • Använd en gap-analys för att identifiera möjliga steg mot delmål och vision.
  • Data finns överallt, men ibland behöver vi data mining, business intelligence och analys för att få hjälp att samla in, analysera och upptäcka trender.
  • Kom ihåg: det är alltid du och dina kollegor som äger förändringsresan. Vi konsulter hjälper gärna till, men drivet och modet kommer inifrån.

Låter robotar hantera viss information

Både näringsliv och offentlig sektor i Sverige har varit modiga och snabba när det gäller att skapa värde med information. En väg som flera aktörer testar är att låta återkommande och enklare uppgifter automatiseras. Peter Falk lyfter fram Trelleborgs kommun, där man låtit robotar ta över enklare ansökningar om försörjningsstöd. Dessa ser i stort sett likadana ut från månad till månad och kan därför skötas av en robot. Handläggarna kan använda sin kompetens och arbetstid till att fokusera på uppgifter som är mer komplexa.

– Trelleborgs kommun vågade ta bort arbetstillfällen med robotisering, men ambitionen var att skapa fler jobb. Och de har lyckats, fler nya jobb har skapats när handläggarna fått mer tid till att lösa problem, vara kreativa och empatiska, konstaterar Peter Falk.

Digitaliseringen skapar 133 miljoner nya jobb

Om Trelleborg står för mikroperspektivet så står World Economic Forum för makroperspektivet. De räknar med att 75 miljoner jobb försvinner (fram till 2022) på grund av automatisering, artificiell intelligens och robotisering – men 133 miljoner nya jobb skapas.

– Det är de rutinmässiga jobben som försvinner. Och de roliga jobben som kräver kreativitet, empati och problemlösning kommer att finnas kvar och bli fler.

Forbes 500-listan talar sitt tydliga språk

Med retorikkonstens regler radar Peter Falk upp argument för varför det är viktig att rusta sig med mod och att skapa värde med information.

– För att vi kan, för att vi aldrig haft det bättre och för att vi annars blir omsprungna av aktörer som är snabbare än oss på att skapa värde med information.

Om det är någon som fortfarande tvekar så kan man slänga ett öga på Forbes 500-listan över de företag vars varumärken rankas som starkast år 2018. På de tio första platserna hittar vi endast aktörer som skapar värde med information som Apple, Google, Microsoft, Amazon och Facebook.