2019-06-19

Charbél Gabro berör på djupet för att skapa förståelse

En lyckad integration kräver en ömsesidig förståelse. Det menar den hängivne föreläsaren Charbél Gabro, som har en mycket handgriplig och effektiv metod för att ge sina åhörare de nödvändiga insikterna.

Johan Bentzel
Charbél Gabro är en engagerad föreläsare som berör på djupet. På Atea Bootcamp tackade publiken med stående ovationer och många kom fram och kramade honom efter passet.
Foto: Dino Soldin

Charbél Gabro ber de 700 åhörarna på Atea Bootcamp att skriva ner det mest värdefulla de har på en lapp. De flesta skriver barnen och familjen. Lite senare ber han samtliga att sluta sina ögon och vandra i blindo i rummet. Några krockar, några snubblar – och mitt i tumultet måste alla släppa lappen.

Tanken är att skapa en känsla av flykt på ett stormigt hav, att varken veta var man befinner sig eller vart man är på väg, och att under färden förlora de människor eller saker som är viktigast i livet.

Charbél Gabro guidar: ”Lycka till, svenska flykting. Varsågod. Lär dig språket, skaffa jobb. Och du, glöm inte: Var tacksam också.” Arabisk musik strömmar från högtalarna. Många har svårt att hålla tillbaka tårarna.

– Det är så här det är att vara på flykt. Du förstår inte språket och folk härjar med dig. Jag vill att man ska känna och bli berörd på riktigt. Först då kan man förstå vad andra har gått igenom, säger Charbél Gabro.

Anställda med annan bakgrund berikar verksamheten

Att hitta en meningsfull plats i samhället är det viktigaste för de människor som kommer till Sverige, och meningsfullheten uppstår i möten med andra, hävdar Charbél Gabro.

– Att hitta en lägenhet är inte så svårt. Kanske inte heller att hitta något slags jobb. Men att bli vän med folk och komma till en plats där man känner att man bidrar på riktigt, och inte bara jobbar för pengarnas skull, är det riktigt svåra.

Att ge plats för personer med annan bakgrund har många fördelar. Det förbättrar dynamiken i gruppen och speglar också samhället bättre. Fler kommer att känna igen sig i företaget, vilket kan leda till ökad lönsamhet och ett starkare varumärke.

– Dessutom får du lojala medarbetare. Många som har kommit hit är uppvuxna i en tradition där man inte byter jobb var tredje år. Om Atea ger mig mitt första jobb, då blir Atea min familj, säger Charbél Gabro.

3 sätt att skapa en integrerande arbetsplats

Tänk utanför boxen vid rekrytering. Var medveten om vilka du anställer. Är det människor som är lika eller olika dig själv? Vanligtvis anställer man personer som liknar en själv. Våga göra tvärtom.
Skapa en ny tjänst. Samla enklare, sekundära uppgifter från andra tjänster i en ny tjänst som en inkörsport till ökad språkförståelse och mer komplexa arbetsuppgifter.
Var välkomnande och inkluderande. Trivsel är avgörande för att finna en meningsfull tillvaro. Se inte ner på någon. För samtal på lika villkor och var beredd att lyssna.

En enklare tjänst kan uppstå ur de befintliga

Språket är ofta ett hinder som gör det svårt att anställa nyanlända, även om de i grunden har den kompetens som efterfrågas. Men även det går att lösa.

Nästan alla tjänster innehåller enklare, perifera uppgifter där språket inte är så avgörande. Avskilj dessa och samla dem i en ny tjänst. Det kan vara en väg in för en nyanländ, som sedan i umgänget med kollegorna blir bättre på svenska och lär sig mer om företaget.

I nästa steg kan personen ta på sig mer ansvarsfulla uppgifter och lämna den enklare tjänsten vidare till någon annan.

– Det finns organisationer som har tillämpat det här, till exempel Kriminalvården, och det har blivit en jättesuccé, säger Charbél Gabro.

Många egna erfarenheter av kulturkrockar

När Charbél Gabro började föreläsa såg han inte sina uppdrag som ett yrke. Han drevs av viljan att skapa en större förståelse mellan människor. Hans egen familj kom till Sverige från Syrien när han var fyra år och han har många erfarenheter av utanförskap och kulturkrockar.

Länge klandrade han Sverige, tills hans insåg att det varken var samhällets eller hans eget fel att han inte kände sig inkluderad. Problemet var just bristen på ömsesidig förståelse.

– När jag insåg det, att jag inte är ett offer och att Sverige inte hatar mig, började jag tänka på ett nytt sätt, som gav helt andra svar. Därefter tänkte jag: det här behöver fler höra!